Участие на НКИТЕС и ИНТЕПРО в Smart Cities

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.

Предстоящо участие на НКИТЕС и ИНТЕПРО в Smart Cities

Smart Cities - 16-18 април 2019,
София, Интер Експо и Конгресен Център.

Посетете щанда ни в дните на изложението.
Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.

Среща на учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" срещна в Созопол изследователи и професионалисти от цял свят.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.

Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век

Созопол, 29.05-01.06.2018 г., XVI–та международната конференция. Организатор е Технически университет София. Целта на срещата е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакти и съвместна работа.