eDirectory 9 Administration (3158)

This course will help eDirectory administrators become familiar with and proficient in most aspects of eDirectory that are necessary to manage an eDirectory implementation such as directory design concepts, database structure, management tools, data access, and synchronization concepts.

Duration of the course and price per student:

  • 3 days - EUR 1200


Course Sections

Section 1: eDirectory Fundamentals

Section 2: eDirectory Architecture

Section 3: eDirectory Management

Section 4: eDirectory Customization

Section 5: eDirectory Troubleshooting

Upon completion of the course, the student should feel comfortable with eDirectory as an enterprise-wide directory database. The student should be able to manage eDirectory objects and understand how to access directory data through native protocols and through Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). The student will know how to utilize basic troubleshooting procedures and how to monitor and repair eDirectory processes and data.

More course information can be found at:
https://www.microfocus.com/training/courses/edirectory-administration

ИНТЕПРО е единственият сертифициран учебен център, който има право да провежда курсове по учебните програми на Micro Focus за България.

Предлагаме висококачествено обучение, базирано на официална учебна програма и литература на Micro Focus за широка гама учебни курсове.

Постигнатата квалификация се доказва чрез полагане на онлайн изпити директно пред Micro Focus, според съответната сертификационна програма. При успешно положен изпит се издава официален сертификат, признат навсякъде по света.

Курсовете се водят от сертифицирани инструктори и могат да се провеждат както в учебния ни център на територията на град София, така и на място при клиента.

Част от курсовете, които предлагаме са:

Micro Focus Open Enterprise Server Administration

eDirectory Administration

ZENworks Administration

Sentinel Server Administration

Sentinel Log Manager Administration

Access Manager Administration

Identity Manager: Administration

GroupWise Administration


За да обсъдите условията за записването на един или няколко курса, които Ви интересуват, може да се обадите на:

+359 889 35 90 48 - Ръководител учебна дейност, Инж. Борис Попов
или
+359 2 446 17 61 - Ръководител проекти/Техническа помощ, Милко Симеонов

Подробна информация за учебните и сертификационните програми на Micro Focus може да намерите в уеб сайтовете на компаниите:
https://www.microfocus.com/training/certification
https://www.microfocus.com/ondemand/courses
https://partner.microfocus.com/?eid=partnerLocator