ИНТЕПРО Солюшънс


България, гр. София 1618, ж.к."Овча купел", ул. "Боряна" 48Б, офис 1

Тел.:   +359 2 446 17 61

Факс:  +359 2 446 17 66

Имейл: solutions@intepro-bg.com

BG200417978

Ръководител проекти / Техническа помощ

Милко Симеонов

Ръководител учебна дейност

Борис Попов


Тел. : +359 889 359 048


Официален сайт: https://www.intepro-bg.com

За връзка с нас

Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват. Можете да се свържете по телефона или като попълнете тази електронна форма.

Карта на сайта