Responsive Image
Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.
Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак.
Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.
Smart Cities - 16-18 април 2019, София, Интер Експо и Конгресен Център. Посетете щанда ни в дните на изложението. Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.
Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.