Компанията SSH Communications Security (SSH.COM) е основана от Тату Илонен, след като изобретява SSH протокола през 1995-та година, във Финландия. Тату е автор и на IETF стандартите за SSH протокола. Той стои и зад други значителни технологии за киберсигурност като NAT Traverse. И до ден днешен допринася за развитието на OpenSSH.

Технологии на SSH.COM се използват в над 90% от центровете за данни по света, в над 40% от компаниите във Fortune 500, в т.ч. най-големите банки.

Решенията на компанията са основно насочени в киберсигурността - управление на привилегировани достъпи (PrivX), управление на SSH ключове (Universal SSH Key Manager), корпоративни SSH сървър и клиент (Tectia), и др.

ИНТЕПРО е партньор на SSH.COM, оторизиран да изгражда, внедрява и поддържа PrivX.