ИНТЕПРО – 20 години работа и развитие


Ефективно работещи ИТ решения с висока възвращаемост.
Управляеми и сигурни информационни ресурси и системи.
Постоянно високото качество на доставените решения и услуги.

Успешни технологии за е-Бизнес и е-Правителство.
Цялостни решения и съпътстваща техническа поддръжка за корпоративни клиенти и информационно технологични проекти.

 • Градивно партньорство.
 • Опит, рационалност, надеждност.
 • Технологичен анализ и консултация.
 • Проектиране на информационно технологична инфраструктура.
 • Изграждане на Web портали и информационни системи.
 • Виртуализация. Резервиране на данни. Управление на ИС.
 • Защита на данни, ресурси и системи.

Обучение на ИТ кадри

 • Единствен оторизиран учебен център на Micro Focus в България.
 • Интензивно и точно фокусирано обучение.
 • Придобиване на опит в специализирана лабораторна среда.

Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.
Почерпете от нашия опит и експертиза. 

Технологии за управление на IP мрежи
IPAM-DNS-DHCP-NTP-TFTP мрежови услуги

в партньорство с EfficientIP

Нашето ноу-хау и бизнес предложение!

 • Да внедряваме ефективно работещи информационни технологии.
 • Да предоставим най-добрите условия на нашите клиенти.
 • Да изграждаме решения, които бързо възвръщат инвестицията си.
 • Да обучим по най-добрия и ефективен начин клиентите си.
 • Да заслужим пълното доверие на клиентите и партньорите си.

Ние от ИНТЕПРО сме екип, който добре разбира, че всяка организация се стреми да редуцира предизвикателствата и да минимизира разходите за решаването им. Затова в нашата работа избираме да залагаме на експертиза и развитие.

Метеорологична станция ASPires-GEO-Sofia

София, квартал „Витоша“, бул. "Никола Петков"

Проект ASPires - система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари

Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.

ИНТЕПРО представя Fabasoft eGov-Suitе
Информационна среда за еБизнес и управление
Управление на документи и права за достъп до екипни пространства за съвместна работа

Изложение Smart Cities в Интер Експо Център - София, 27-29 март 2018
ИНТЕПРО и „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)