Контрол и защитата на крайни устройства

Как елиминирате заплахите към сигурността?
Защитавате ли крайните устройства във вашата организация ?
Контролирате ли използването на USB портовете на работните станции?
Как защитавате данните от преднамерено или нехайно прехвърляне върху преносими устройства?

Днешните ИТ среди са комплексни, с почти безкрайни комбинации от хардуер, софтуер, приложения, операционни системи, съобразени с нуждите на потребителите. Като се прибави сложността при проверяване и доказване съответствия със законови регламенти и корпоративни изисквания за опазване на информационни ресурси, както и поддръжката на мобилните потребители, то необходимостта от цялостно решение за управление е очевидна. Предложеното решениe управлява и осигурява сигурността на всички видове устройства за различни платформи, както в корпоративната мрежа на територията на офиса така и извън него.

 

Какво Ви е необходимо?  

  • Решение за управление на устройствата в организацията, което позволява контрол на приложенията, протоколите и сменяемите устройства за данни. Да осигурява криптиране на файлове и папки, контрол върху достъпа до мрежата обезпечавайки текущи нива на защита.
  • Oбширен набор oт спазващи политики решения, които защитават крайните устройства, включително Windows работни станции, преносими компютри, таблети, смартфони, MP3 players и други преносими устройства.

 Какво решение Ви предлагаме:

Независимо дали сте заинтересовани от идентифицирането на кражби, измами и други вътрешни заплахи, или отговаряте на нормативни изисквания, броят на заплахите към вашата мрежа се увеличава всяка година. Въпреки че няма начин да се елиминират напълно всички заплахи насочени към сигурността, можем да ви помогнем да идентифицирате и възстановите уязвимости веднага след като те са открити.

Ако искате да контролирате използването на USB портовете на работните станции, да защитавате данните от преднамерено или нехайно прехвърляне върху преносими устройства, да забраните използването на флеш памети, CD/DVD записващи устройства и други типове преносими медии или да разрешите само четене от тях, да извършвате прецизен контрол по сериен номер, да криптирате файловете съхранявани върху преносими устройства, да контролирате и управлявате безжичните връзки към мрежата, да изградите персонален лесен за използване Firewall, за да се защитите от хакери, малуеър, атаки по протоколи и други, да извършвате контрол над приложенията, то вие се нуждаете от решение, което да осигури пълна защита на крайните устройства без източване на бюджета или пренатоварване на ИТ персонала.

Всичко това на базата на заложени политики, се управлява от една конзола.

Предлагаме система за контрол и защита на крайните устройства в организацията. Съдържа обширен набор от спазващи политики решения, които защитават Windows работни станции. Ключови възможности на системата са:

  • Personal Firewall - Стабилен и лесен за използване, представлява защитна стена срещу хакери, злонамерен софтуер, атаки по протоколи, и др. Поддържа сигурността невидимо за крайния клиент.
  • Wireless Security - Централизиран контрол кога, как и къде потребителите имат право да се свързват с Wi-Fi. Wi-Fi връзката може да бъде ограничена до разрешени и познати точки за достъп, минимално криптирано съдържание, или може да бъде изключена напълно, ако е необходимо.
  • Data Encryption - Осигурява сигурността на данните, съхранявани в крайно устройство или на преносими носители, криптиране на файлове, така че да е разрешено четене само от оторизирани потребители. Предоставя защита на поверителна информация при изгубени или откраднати мобилни компютри.
  • USB Security - Предотвратява умишлено или по невнимание предаване на данни върху USB устройства за съхранение. Устройствата за съхранение на информация могат да бъдат поставени в режим само за четене или да бъдат напълно забранени, а в същото време твърдия диск и всички устройства в мрежата да са достъпни и функциониращи.
  • Application Control - Осигурява изпълнението само на предварително одобрени приложения върху клиентските станции.
  • Client Self Defense – Гарантира, че client, който предпазва крайното устройство, не може да бъде променян, пробиван или деинсталиран.
  • Port Control – Контролира връзката през LAN, модем, Bluetooth, инфрачервени портове, 1394 FireWire, серийни и паралелни портове