Сигурност и контрол на достъпа.
Защита на данни, ресурси, мрежи и информационни системи.

Надеждни технологии за е-Бизнес и е-Правителство. Цялостни решения и съпътстваща техническа поддръжка за корпоративни клиенти и информационно технологични проекти.

Icon Image

Управление на идентичности

Чувствителни многокомпонентни системи, с които се управляват акаунти, права за достъп до ИС или до работни профили във външни мобилни приложения. Осигурява мониторинг и непрекъсната комуникация към системи за аутентикация, анализ на събития и управление на персонала.

За професионалисти >>
Icon Image

Двуфакторно удостоверяване

Заменете "вечните" статични пароли с несравнимо по-надежден динамичен ИТ ключ.
Осигурете си технология за автентикация и достъп до информационни системи чрез надежден единен център за управление и персонални токен устройства.

За фирми и институции >>
Icon Image

Контрол и защита на крайни устройства

Управлявайте достъпа до вашата информационна мрежа и файлове. Защитете данните в организацията от преднамерено или нехайно прехвърляне върху флаш памети и други преносими устройства.

За фирми и институции >>
Icon Image

Управление на привилегировани достъпи

Чрез изграждане на надежден софтуерен шлюз за достъп до сървъри, работни станции, мрежови устройства, в т.ч. облачни системи. Осигурете базирани на роли SSH и RDP достъпи за точно определен времеви период, с възможен видео запис на сесиите.

За фирми и институции >>
Icon Image

Контрол на достъпа до web и корпоративни ИС

Осигурява защитен, автентикиран достъп за работа с уеб портали, системи и корпоративни приложения на упълномощени служители и потребители. Изгражда сигурна среда за работа с широк набор от платформи и директорийни услуги.

За фирми и институции >>
Icon Image

Събиране, съхраняване, анализ и управление на събития

 Как функционира ИТ инфраструктура във вашата организация? Разполагате ли с инструмент за анализ на информационните събития, които тя ежедневно генерира? Повишете надеждността и оптимизирайте работата на вашите ИС, използвайки единен център за наблюдение и контрол.

За професионалисти >>

Изграждане на Web портали и информационни системи.

Чрез системен анализ, проектиране и интегриране на проверени технологии ние от ИНТЕПРО ще изградим за Вас надеждна, функционална информационна система и пълноценно работещ уеб портал, с който успешно да се развивате в Интернет.

Icon Image

Проектиране и изграждане на уеб портал

Ще проектираме и изградим за вас надеждна технологично-информационна среда и ваши собствени функционални инструменти за атрактивно публикуване на информационно съдържание в Интернет. Ще обучим екипът ви от уеб администратори и редактори, и ще съдействаме за успешното развитие на вашите уеб проекти.

За фирми и институции >>
Icon Image

Управление на задачи, документопотоци и мобилни работни групи

Ще проектираме и изградим за вас надеждна технологично-информационна среда за работа в мобилни и специализирани групи. Ваша собствена информационна система за създаване, съхраняване, споделяне и регистриране на работни файлове и официални електронни документи.

За експерти и институции >>
Icon Image

Технологичен анализ и консултация - проект за ИС

Почерпете от нашия дългогодишен опит и експертиза. Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват. Ще ви предложим градивно работно партньорство и постоянно високото качество на доставените решения и услуги.

За професионалисти >>
Icon Image

Електронна поща и групова работа

Комплексно решение осигуряващо електронната поща и работещи инструменти за календарно планиране, обмен на съобщения, управление на задачи и проекти. Първа крачка в изграждането на собствена информационна среда за отдалечена групова работа.

За фирми и институции >>
Icon Image

Метеорологична измервателна система и база данни

Осигурява измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак. Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

За експерти и институции >>
Icon Image

Система за ранно предизвестяване на пожари

Високо технологична ИС за ранно откриване, известяване и прогнозиране на горски пожари в области от особена важност. Осигурява най-високо ниво на наблюдение и автоматизирана аналитична оценката върху опасността от пожар.

За експерти и институции >>

Технологична инфраструктура и информационна среда

ИНТЕПРО използваме и внедряваме технологични решения намаляващи сложността, уязвимостта и разходите за управление на информационните ресурси, сървъри, мрежи и системи.

Icon Image

Мобилен достъп до папки и файлове

Надежден оторизиран онлайн достъп до данни и файловете по всяко време и през всяко мобилно устройство. Споделена групова работа с файлове и папки в единна достоверна среда.

За професионалисти >>
Icon Image

е-Управление >>> Документи и съвместна работа

Чрез внедряването на ИС за управление на документи повишавате сигурността, минимизирате разходите за хартия и ограничавате замърсяването на природата. Изграждате надеждна среда, защитавате вашите файлове и електронни документи.

За фирми и институции >>
Icon Image

Резервиране на данни

Високоскоростно резервиране и възстановяване на данни, сървъри, ИС и виртуални машини.  Високо ниво на сигурност и значително намаляване на пространството за съхранение. Всичко това без странични ефекти, и без изискване за значителна инвестиция в хардуер.

За фирми и институции >>
Icon Image

Внедряване на ИТ инфраструктура

Иновативни технологии. Увеличена продуктивност. Интегрирано управление. Постоянно високо ниво на сигурност. Чрез системен анализ, проектиране и изпълнение ще ви помогнем да изградите ваша собствена единна информационна среда за работа и развитие.

Опитът има значение >>
Icon Image

Виртуализация

Проектирането, инсталирането, интегрирането и правилното стартиране на нужните виртуални машини върху една физическа машина е комплексна задача. Правилното ѝ решение дава огромни възможности.

Опитът има значение >>
Icon Image

Корпоративни IP мрежи

Осигурете си надеждно работещ софтуерен ресурс за големи DNS-DHCP-IPAM проекти.
За Datacenter и големи мрежи от разнородни LAN инфраструктури: IPv6, BYOD, DNS сигурност (DNSSEC), виртуализация и т.н.

Опитът има значение >>