Виртуализация за оптимизация
Силата на технологиите и опита

Нужди и възможности!

Виртуализацията е иновативна софтуерна технология, която променя с бързи темпове общоприетите виждания в ИТ и компютърната техника. Предлаганият на пазара хардуер е все по-мощен и високо продуктивен, а се продава подготвен за работа само с една операционна система! Това оставя много голям неизползван ресурс на хардуерните машини. Виртуализацията вижда и оползотворява целият наличен свободния ресурс пълно и продуктивно.

Виртуализацията работи за Вас – повишава възможностите и оптимизира разходите.

Виртуализацията изисква добра подготовка и технологична експертиза.
Проектирането, инсталирането, интегрирането и правилното стартиране на нужните виртуални машини върху една физическа машина е комплексна задача. Правилното ѝ решение дава огромни възможности за разпределяне и оползотворяване на целия наличен ресурс между различни операционни системи и приложения точно според нуждите във всеки един момент.

Виртализацията – избор на технология!

VMware е най-разпространената и доказала се среда за виртуализация. Корпоративните версии поддържат технологии за отдалечен достъп, мигриране в он-лайн режим на виртуални и физически машини, динамично управление и балансиране на изчислителни ресурси, интерфейс за бекъп системи и др. Работите с цялата виртуална среда леко и удобно, от един единствен графичен интерфейс – посредством централна конзола за управление.

Друга технология за виртуализация е XEN.
Това е продукт с отворен код, включен в дистрибуцията SUSE Linux Enterprise Server. Отличава се с принципно различна от VMware концепция, но също има много добро бързодействие и относително ниска цена. Поддържа клъстериране, мигриране в онлайн режим на виртуални машини върху друг хардуер, отдалечен достъп до виртуалните машини, и др.

Ние от ИНТЕПРО сме можещ екип.
Разполагаме със сертифицирани Linux и VMware инженери, които да проектират и внедрят подходящата за вашите нужди виртуализационна технология.