Членство в НКИТЕС

„Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е нестопанска организация, работеща в частна полза. Доброволно сдружение от дружества и експерти, които работят заедно за изграждането и развитието на интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление.

ИНТЕПРО партньор на Fabasoft за България

Fabasoft е европейска иновативна компания създадена преди повече от тридесет години, през 1988 г. в Австрия. От тогава до днес, Fabasoft се фокусира основно върху развой и разработването на софтуер за управлението на документи и работни потоци в публичния сектор.

Партньорство със SUSE

Основана през 1992 г., компанията SUSE е първият в света доставчик на Enterprise Linux дистрибуция. От 2004 година до днес SUSE е учредител и спонсор на отворения технологиен проект „openSUSE Project", който развива една от най-популярните Линукс дистрибуции с отворен код – openSUSE.

Партньорство с SSH Communications Security

Решенията на компанията са основно насочени в киберсигурността - управление на привилегировани достъпи (PrivX), управление на SSH ключове (Universal SSH Key Manager), корпоративни SSH сървър и клиент (Tectia), и др

Партньорство с Micro Focus

Micro Focus е глобална високотехнологична компания с главни офиси във Великобритания, САЩ, Германия и Япония. Основана през далечната 1976 г. във Великопритания днес компанията разполага с над 14 000 служители работещи в повече от 40 различни държави по света.

Партньорство с Red Hat

Red Hat е eдна от водещите световни софтуерни компании. Лидер в технологиите за облачна инфраструктура, системен и мрежов софтуер. Разработчик на операционната система с Red Hat Enterprise Linux и на широк кръг бизнес софтуерни продукти за управление и интеграция на информационни ресурси.