Строга автентикация, висока сигурност, гъвкавост и лесно за употреба

От какво имате нужда?

Както отдалечено да достъпвате офиса си и мрежовите ресурси, така и от локален достъп до операционни системи, сървъри, приложения, портали, защитени уеб-сайтове.

Какво предлагаме:

Замяна на удостоверяването с потребителско име и статична парола, със значително по-сигурно решение

Системите, съдържащи голямо количество лични данни, трябва да бъдат достатъчно защитени срещу възможни онлайн атаки. Най-често биват пазени само от слаба статична парола и неспазване на препоръките да се избира сложна комбинация от символи, които редовно да се сменят. Това много увеличава възможността киберпрестъпниците да проникнат в потребителските регистрации и да злоупотребят с персонална информация, използвайки я например за фишинг атаки.

Една ефективна мярка срещу хакери е двуфакторното удостоверяване. Такива решения осигуряват заменянето на статичните пароли с по-надеждните динамични пароли, които минимизират риска от кражба на пароли, тъй като са валидни за кратък период от време и могат да бъдат използвани само еднократно. По този начин строгото удостоверяване осигурява достъп само на оторизирани лица до защитените приложения, като същевременно е и лесно за употреба решение.

Предоставяме решения, които гарантират сигурността на чувствителната информация и електронни транзакции на корпоративния бизнес, е-търговия и е-правителство, като използваме технологии, продукти и услуги за идентификация и сигурност за електронния бизнес и електронното правителство. Решенията и услугите са предназначени да елиминират възможността от кражба на идентичността чрез интернет достъп, която в много случаи е равносилна на финансови загуби.

Предоставяме своя професионализъм и опит на своите клиенти от банковия сектор с помощта на познанието и ноу-хау за изграждането на сигурни системи за установяване на самоличността при електронно банкиране. 

Във връзка с промените, които ще внесе новия Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation (GDPR)), който ще се прилага от май 2018 и ще уеднакви регулациите за защита на личните данни сред всички членки на ЕС, представяме на Вашето внимание като първа стъпка, изграждане на система за идентификация, прилагане на групови политики за достъп и инвентаризация на ИТ активи. Ще разполагате с данни, въз основа на които може да се прави анализ има ли обработака на лични данни и как може да се защитят.

Чрез внедряването на двуфакторно удостоверяване, малки и средни фирми предварително се защитават от високо технологични схеми за измама като Phishing и Pharming.

Чрез различните видове удостоверяване, имате възможност да предоставите защитено двуфакторно удостоверяване, което позволява защитено отдалечено включване към корпоративната мрежа.

Пакетът за отдалечено удостоверяване предлага защитено двуфакторно удостоверяване и софтуер с електронен подпис, който позволява защитено отдалечено включване към корпоративната мрежа.

За да може гъвкаво да отговорим на разнообразните нужди на клиентите си, предлагаме пакетите в три вида:

 • for Remote Authentication – за отдалечено строго удостоверяване пред VPN устройство например
 • for Network Authentication – за строго удостоверяване в локална мрежа. В този случай устройството за удостоверяване пази всички пароли за всички приложения в които се удостоверява потребителя и с него е възможно да бъде направен Single Sign On.
 • for Remote and Network Authentication – в този случай токъна за удостоверяване служи както за локално удостоверяване така и има екран на който излиза паролата при отдалечено удостоверяване. Токънът е USB-базиран и когато се извади от компютъра той автоматично се блокира, а когато се сложи отново, потребителя продължава работата си от там докъдето е стигнал преди изваждането.

Решение за двуфакторно удостоверяване може да бъде реализирано с използването на токъни, смарт карти, телефони и др., плюс софтуер за управление.


Предимства на решението за двуфакторно удостоверяване: 

 • One-Time Password - елиминира риска от кражба на парола
 • „Out – of – the – box" поддръжка - не се изискват никакви допълнително инсталирани програми
 • Лесно за вграждане, администриране и поддържане
 • Без инсталиране на софтуер по клиентските компютри
 • Намалява работата на администраторите, като елиминира загубата и/или забравянето на потребителските пароли.
 • Висока възвръщаемост на направената инвестиция.

Характеристики

 • Строго двуфакторно удостоверяване
 • Изпълнява се върху RADIUS клиенти за отдалечен VPN достъп
 • Политики базирани на удостоверяване
 • Ръчно и автоматично менажиране
 • Гъвкаво определяне на процедури за токъните
 • Open Database Connectivity and Active Directory database support
 • Динамична регистрация на потребителите
 • Изчерпателна контролна система