Електронна поща и групова работа

Какъвто и да е предмета на дейност на организацията, без значение в коя сфера работим, не можем да си представим деня без да прегледаме пощата си, планираме задачите, определим срещи, обменим съобщения и документи. За нас е важно всичко това да можем да вършим отдалечено, независимо къде се намираме и какво устройство ползваме – лаптоп, таблет или смартфон.

В съвременния свят бизнес комуникациите се промениха. Имаме членове на екипи, партньори, клиенти. Трябва ни гъвкаво решение, удовлетворяващо както потребителите така и изискванията за сигурност на ИТ отдела, лесно за използване и запазващо производителността.

Предлагаме на Вашето внимание комплексно решение за екипна работа, предоставящо на потребителите възможностите на електронната поща, календарно планиране, обмен на съобщения, управление на задачи, управление на информацията за контакти, на потоците с документи и възможността за отдалечена работа. Решението е заслужило признанието на потребителите и специалистите за присъщата му сигурност и надеждност.

Преимущества

 • Гъвкавост и мобилност: достъпване на пощата по всяко време, отвсякъде и от всяко устройство
 • Ниска цена и високо ниво на защита на данните
 • Не изисква директорийни услуги - осигурява достъп до пощенските кутии през декстоп уеб браузери на настолния компютър, лаптопа, таблета или смартфона
 • Елегантен, динамичен потребителски интерфейс. Специализиран интерфейс за таблети.
 • Автоматично опресняване на списъка от мейли, календари – осигурява на потребителите възможността да видят мейлите си веднага щом ги получат.
 • Лесно за администриране: по всяко време, отвсякъде и от всяко устройство без да се прави компромис със сигурността
 • Отдалеченият достъп се осъществява при осигуряване нивото на сигурност и изискванията на компанията
 • Локализирано е изцяло на български език

Нефункционални характеристики:

 • Системата може да се изгради, изцяло или отчасти, във виртуална среда, което определя пълноценното използване на хардуерните ресурси и лесното й разширение в бъдеще. Поддържат се VMware и XEN виртуализационни среди.
 • Мултиплатформена е, може да се изгради както върху Linux, така и върху Windows сървъри. С оглед по-добрата цена, стабилност и защита от злонамерен код, ИНТЕПРО препоръчва изграждане върху SUSE Linux Enterprise Server.
 • Специализирания клиент за достъп е напълно безплатен. Освен това е наличен както за Windows, така и за Linux и Mac работни станции. Поддържа използването както на MS Word, така и на OpenOffice.org Writer и LibreOffice Writer за редактор на електронните съобщения.
 • Системата включва възможност за клъстериране на отделни или всички нейни компоненти с цел осигуряване на висока отказоустойчивост и резервираност на услугите.
 • Системата включва приложение за наблюдение в реално време на всички компоненти и незабавно известяване при аварии.