Защо защитата на данните се нуждае от модернизация?

Четири проблемни точки в архитектурата водят до прекомерни разходи:

 1. Едни и същи данни се четат и преместват многократно - затруднява се виртуализацията
 2. Използването на няколко продукта добавят сложност и разходи
 3. Архивните данни се съхраняват неефективно – резултат бавно възстановяване
 4. Центровете за възстановяване при бедствия и отдалечените офиси са сложни и отнемат много ресурси

Решението за защита на данни предоставя високоскоростно резервиране и възстановяване на данни, висока успеваемост на задачите, значително намаляване на пространството за съхранение, и защита на виртуални машини – всичко това без странични ефекти, и без изискване за значителна инвестиция в хардуер. Иновативната архитектура позволява на компаниите да избегнат скъпо струващите сценарии, в които дейността е прекъсната за продължителен период от време, като позволява задачите за резервиране да се изпълняват през деня и възстановяването да става почти моментално. В допълнение, реализират се спестявания на средства чрез ефикасно използване на хардуерните "storage" устройства и управлението през унифицирана конзола. В допълнение, чрез инструментите си за миграция, продукта позволява на компаниите, които са в процес на сървърна консолидация, включително виртуализация, да ускорят процеса и да реализират спестявания на средства без да застрашават защитата и цялостта на данните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличителните черти на решението са:

 • Изключително бързо възстановяване на приложения и сървъри, благодарение на технология за моментално монтиране на backup snapshots.
 • Бърз бекъп, с изключително малко влияние на натоварването на сървърните приложения и процесори.
 • Минимално използване на дисково пространство за съхранение, водещо до огромни спестявания на хардуерни ресурси.
 • Водеща поддръжка на виртуални среди.
 • Унифицирана конзола за управление на хетерогенни среди.
 • Един продукт, даващ възможност за бекъп-на-диск, бекъп-на-лента, и диск-към-диск-към-лента решения.
 • Бърза и опростена процедура за възстановяване на приложения и disaster recovery

Предложението за резервиране и архивиране на данни представлява цялостно интегрирано решение за резервиране и архивиране на всички данни на организацията. Според вида на защитените системи и използваната методология на резервиране, функционално се разделя в следните две направления:

Traditional Data Protection

Този модел използва традиционната методология за защита на данни на файлово ниво. По него може да се защитават следните системи:

 • Операционни системи – Windows, Linux, Solaris, NetWare, OES, AIX, HP-UX, MAC-OS, и др.
 • Приложни системи и СУБД – MS SQL, Oracle, SAP R/3, GroupWise, SharePoint, Lotus Notes, Exchange, и др.
 • Други – клъстерирани системи (NetWare, OES, Windows)

Моделът позволява съхранение на данните върху дискови устройства лентови устройства, NAS устройства, т.н., включително и с шифроване (хардуерно и софтуерно) на данните. Позволява и използване на снимкова технология за защита и последващо възстановяване.

Advanced Data Protection

Този модел използва патентована технология за защита на данни на блоково ниво, работеща съвместно с вградените в съответната операционна система snapshot функции. По него може да се защитават следните системи:

 • Операционни системи – Windows, Linux, Solaris
 • Приложни системи и СУБД – MS SQL, Oracle, Exchange, и др.
 • Други - клъстерирани системи (Windows)

Моделът изисква първоначалното резервиране на данните да се извършва върху дисково устройство, като в последствие позволява периодично архивиране върху ленти. Благодарение на блоковата технология, резервирането се извършва за изключително кратко време, което дава възможност да се изпълнява на по-малки периоди, дори през работно време – без да има отрицателен ефект върху бързодействието на защитените системи. Този модел има разширена функционалност по отношение на бързото възстановяване на данни:

 • моментална наличност (Instant Availability),
 • моментална виртуализация на Windows и Linux машини (Instant Virtualization),
 • пълна виртуализация (Full Virtualization),
 • пълно възстановяване върху нов хардуер (Bare Metal Recovery),
 • репликация на резервираните данни на отдалечен сървър в авариен Disaster Recovery център и др.

Преимущества на системата за архивиране и взстановяване на данни:

 • Драстично намаляване времето за backup - около 90%
  • backup траещ 1 нощ се редуцира до половин час
  • не се товари сървъра
  • процеса на съхраняване не пречи на работата на потребителите
 • Намаляване времето за възстановяване - до минути вместо за часове
  • може да се възстановяват отделни файлове, отделни томове, цял бекъп
 • Пространството, което заема самия бекъп се намалява, като изискванията за сторидж се минимизират в съотношенеи 26:1
 • Намаляване трафика по мрежата и натоварването на процесора до 90+%
 • Подобряване успеваемостта - увеличава се успешността на процеса архивиране до 99+%