На служителите често се налага да пътуват до мястотото, където се намират бъдещите им клиенти и при преговорите с тях да достъпват чувствителна за организацията информация. Ако начините, които използват за връзка с централата са несигурни, то злонамерени програми или хора лесно могат да получат достъп до тези данни. Това би навредило най-малкото на бизнес интересите на организацията. Поради тази причина сигурната връзка до вътрешните ресурси е силно належаща и организирането на защитата й представлява основна цел на това решение.

Kакво Ви е необходимо:

 • Решение, което да контролира достъпа, както до web приложения, така и до приложенията вътре в организацията.
 • Да намалите риска от несъвместимост с изискванията за защита на личните данни и други правила
 • Да взаимодействате с вътрешни и външни бизнес-партньори

Какво решение Ви предлагаме

За да се конкурирате успешно, вашият бизнес трябва да бъде достъпен за всички видове потребители, включително служители, клиенти и партньори, независимо от мястото където се намират или времето на деня. Предложението ни решава това предизвикателство, като ви помага да увеличите достъпа на потребителите, без да се ограничава сигурността или контрола. 

Решението опростява и гарантира онлайн разпределението на активите, помага да се контролира достъпът на клиентите до уеб-базирани и традиционни бизнес приложения. На упълномощени потребители се дава автентикиран достъп до портали, уеб-базирани продукти и корпоративни приложения. ИТ администраторите имат достъп до централизирано, базирано на политики управление на автентикацията и привилегиите за достъп. Нещо повече, решението поддържа широк набор от платформи и директорийни услуги, и това е достатъчно гъвкаво, за да работи дори и в най-сложните и разнообразни компютърни среди на различни производители. Включена е поддръжка на основни стандарти за идентификация, като SAML, WS-Federation и Liberty Alliance.

За да ви помогне да управлявате достъпа до жизненоважни данни във вашето предприятие, решението осигурява:

 • Базирана на роли и привилегии автентикация
 • Последователно прилагане на политиките за сигурност
 • Многофакторна автентикация, криптиране на данните и SSL VPN
 • Web single sign-on
 • Отчети по желание на клиента
 • Способност за създаване на федерация - потребител от един партньор във федерацията да достига ресурсите на друг партньор по сигурен и доверен начин
 • Модулна функционалност

Ползи

Можете да:

 • Разрешавате достъп на потребителите до необходимите ИТ активи, извън защитната стена
 • Споделяте идентичности и привилегии за достъп с доверени партньори
 • Разрешавате и спирате достъп в реално време
 • Потвърдите вашата обвързаност с предприятието в реално време
 • Изготвяте отчети за събития в мрежата и опити за достъп

Предлагаме цялостно решение за контрол на достъпа, което осигурява защитен достъп до Уеб и корпоративни приложения. Също предоставя безпроблемен „single sign-on", базиран на индустриални стандарти като Secure Assertions Markup Language (SAML), WS-Federation, и Liberty Alliance протоколи. Съчетава опростено внедряване и управление с разширени възможности, като многофакторна автентикация, ролево-базиран контрол на достъпа, Уеб „single sign-on", криптиране на данните и SSLVPN. Интегрира се с Novell eDirectory или Microsoft Active Directory.

Нефункционални характеристики

Предлаганото решение за контрол на достъпа притежава следните нефункционални характеристики:

 • Може да се изгради, изцяло или отчасти, във виртуална среда, което определя пълноценното използване на хардуерните ресурси и лесното й разширение в бъдеще. Поддържат се VMware и XEN виртуализационни среди.
 • Решението е мултиплатформено, може да се изгради както върху Linux, така и върху Windows сървъри. С оглед по-добрата цена, стабилност и защита от злонамерен код, ИНТЕПРО препоръчва изграждане върху SUSE Linux Enterprise Server.
 • Решението е компонентно базирано, като броя на отделните компоненти зависи единствено от нуждите на клиента за разпределеност, резервираност и отказоустойчивост.
 • Може да се доразвива с методи за автентикация (напр. смарт карти, токени, т.н.).