Система за управление на привилегировани достъпи

Подобрява сигурността като осигурява базирани на роли SSH и RDP достъпи за точно определен времеви период, премахва необходимостта от използването на пароли и периодичната им промяна, осигурява видео запис на сесиите.

Надеждно решение, което:

  • Не изисква инсталиране на агенти.
  • Изгражда защитена среда за достъп до всякакви SSH и RDP клиенти, вкл. от собствен HTML5 уеб портал с вградени клиенти за SSH и RDP - през стандартен уеб браузер.
  • Осигурява интеграция към всякакви системи за управление на идентичности и достъпи по стандартни общоприети протоколи (LDAP, OpenID).

Системата е базирана на продукта PrivX, чрез който се изгражда специализиран софтуерен шлюз за привилегировани достъпи до сървъри, работни станции, мрежови устройства, и пр. - в т.ч. облачни системи.