Защо Управление на идентичности ?
Защото е фундамента на ИТ сигурността във Вашето предприятие!

Нашето общество на потребители се променя непрекъснато и е тежка задачата да се поддържа ритъма при нарастващи роли и изисквания. С предлаганото решение можем бързо да създаваме и адаптираме нови комплексни одобрения и изпълнения на работните потоци. Лесно се създава йерархично подредена база от информация за идентичности, която позволява на потребителите да управляват основните си задачи, без да има компромис с ИТ сигурността.

Време-консумиращите ръчни процеси и космически нарастващите разходи за даване на достъп до всички системи, приложения и устройства в предприятието са в непрекъсната борба.

Необходимостта от управление на идентичностите е основна функция на повечето фирми.


Предизвикателства:

 • Какво притежава идентичност? Всичко в мрежата има идентичност: данни, процеси, устройства, приложения, уеб услуги, принтери, сървъри и т.н
 • Управлението на потребителите може да бъде досадно, отнемащо време и скъпо струващи усилия. Тези усилия обаче, може да бледнеят в сравнение с проверката дали дейностите по управлението са съобразени с политиките на организацията, с изисквания и разпоредби.
 • Дали правилните хора имат достъп до правилните ресурси?
 • Дали на неподходящите хора е изключен достъпа до същите тези ресурси?
 • Дали служител, постъпил на работа вчера има достъп до мрежата, до своята електронна поща, както и до още няколко други системи, необходими за работата му?
 • Дали достъпа на служител напуснал миналата седмица е забранен? 


Решението

Основните възможности на решението позволяват автоматизирането на задачи, свързани с бизнес процесите във всяка организация. Това са синхронизиране на данни, управление на работни потоци, управление на роли, самообслужване, одити, отчети и съответствия. Те позволяват мултисистемна синхронизация на данните, базирана на бизнес политики за автоматизиране на процесите, свързани със създаването на потребители и управление на паролите. Това са едни от най-трудните и отнемащи време дейности във всяка ИТ организация.

Предлаганото решение опростява процеса на управление на идентичностите. Автоматизират се управлението на правата на достъп и свързаните с това пароли през целия жизнен цикъл на един потребител:

 • Осигурен достъп в първия му работен ден
 • Промяна на тези права през жизнения му цикъл
 • Синхронизация на множество пароли в една "строга" парола за достъп до всички системи
 • Премахване правата му при напускане

С внедряването на решението се намаляват разходите по администриране. Премахват се комплексните ръчни процеси и в същото време се запазва най-високо ниво на сигурност в организацията. Осигурява се достъп до точните ресурси за потребителите, базиран на тяхната роля в организацията, така че да могат ефективно да си вършат ежедневната работа.

Повече от вероятно e достъпът до много от ресурсите във Вашата организация да не изисква одобрението на никого. Въпреки това, достъпът до други ресурси би могъл да бъде ограничен и да изисква одобрение от едно или повече лица. Със средствата на предлаганото решение се осигурява работен поток за одобрение, който гарантира, че Вашият процес по осигуряване права на достъп е одобрен от отговорните лица.

В повечето организации има лични данни, съхранявани в множество системи или лични данни, съхранявани в една система, които реално могат да се използват и от други системи. Трябва да е възможно лесното споделяне и синхронизиране на данни между системите. Решението позволява синхронизация, преобразуване и разпространение на информация сред широк кръг от приложения, бази данни, операционни системи, и директории. Способността му да синхронизира данни включва и синхронизация на паролите между системите. Когато потребител смени паролата си за една от системите, това се отразява във всички системи до които има права на достъп.

С  внедряването на решението можете да сте сигурни, че всички дейности по управлението на вашите потребители, бивши и настоящи, се проследяват и съхраняват с цел одитиране. Продуктът съхранява информация, касаеща актуалното състояние и желаното състояние на хранилището на идентичности и управляваните системи в рамките на организацията. Чрез заявки към хранилището може да се извлече цялата информация от която се нуждаете, за да сте сигурни, че вашата организация е в пълно съответствие с действащите закони и наредби.

Съдържат се предварително дефинирани отчети, които позволяват да се изпълняват заявки към хранилището на идентичности, за да се покаже съответствие към бизнес, ИТ и корпоративни политики. Може да се създават и персонализирани отчети, ако предварително зададените отчети не отговарят на вашите нужди.

Ползи:

 • Автоматизиране на комплексните процеси за даване на незабавен достъп до необходимите ресурси
 • Осигуряване на индивидуален достъп на всеки потребител, базиран на бизнес-ролята му и на политиките на компанията
 • Синхронизиране на паролите и осигуряване една единствена „строга" парола за достъп до всички системи
 • Дава възможност самите потребители да подновяват паролите си чрез уеб-услуги, в случай че политиката на компанията разрешава това
 • Създаване и налагане на „строги" политики за паролите в рамките на цялото предприятие
 • Налагане и деклариране на съответствие
 • Уведомления (алерти) при даване на неправилни / несъответстващи с политиката на компанията права за достъп
 • Намаляване на разходите и сложността на поддръжка