Мрежови технологии за цялостно управление на IP мрежи
Внедряване и управление на IPAM-DNS-DHCP-NTP-TFTP мрежови услуги

Отговор за нуждите от:

 • сигурни и надеждни мрежови архитектури – работещ и управляем VLAN;
 • цялостно управление на мрежовата инфраструктура – IP адреси, DNS и DHCP;
 • работещи политики и практики за управление на собствените комуникационни мрежи и всички включени устройства в тях – присъединяване, автоматизация и разгръщане;
 • силно единно управление и контрол на корпоративната мрежа от край до край!


Нашето бизнес предложение
Знанията и опита на ИНТЕПРО в съчетание с технологиите на EfficientIP

Мощен системен ресурс
Проектиран да доставя стабилност и надеждност в работата на IPAM-DNS-DHCP-NTP-TFTP услуги и инфраструктури в големи и много големи мрежови системи, изградени с мащабируеми виртуални или хардуерни устройства.

Здрав и надеждно работещ софтуерен ресурс за големи DNS-DHCP-IPAM проекти.
За изграждане на Datacenter, Internet DNS, LAN инфраструктура, изчислителни облаци и за всяка организация изправена пред предизвикателствата на динамично развиващата се ИТ инфраструктура: IPv6, BYOD, DNS сигурност (DNSSEC), виртуализация и т.н.

Цялостно управление на IP адресите във Вашата мрежа
Интелигентен инструмент за мрежово управление, който идентифицира и разпознава всички включени устройства в мрежата – проследява IP и MAC адресите и връзките между включените в мрежата устройства. Предоставя цялостна видимост на мрежата – разположението на ресурсите и тяхното използване, осигурявайки несравним контрол за организация и оптимално управление.

Управление на DNS и DHCP услуги

Иновативно и решение, което драстично оптимизира дизайна и администрирането на най-критичните мрежови услуги.

Работещо средство за управление на промяната в DNS & DHCP
Лесно добавяте или премахвате DNS/DHCP сървъри, дори променяте цялостният дизайн на архитектурата (мигриране от Master-Slave към Stealth DNS). Желаната промяната се извършва от централизирано управление, което автоматично прилага конфигурационен файл с модификациите на всички сървъри SmartArchitecture ™. Осигурявате висока гъвкавост, контрол и мащабируемост на инфраструктурата.

Плавна интеграция със съществуващи мрежови услуги.
Работи оптимално с пакетът SOLIDserver™ DNS & DHCP appliances, функционира надеждно също и с Microsoft® Windows DNS & DHCP servers или Linux servers (ISC Bind and ISC DHCP).

Възможност за работа в хибридни DNS архитектури. Можете лесно да проектирате, разгръщане и управлявате DNS съвместно с работещи BIND сървъри, NSD със SmartArchitecture


Нарастващи ползи!

 • Сигурни и оптимизирани DNS, DHCP, IPAM и VLAN услуги.
 • Лесно администриране позволяващо по-добра екипна работа и съсредоточаване.
 • Автоматизиране на важни технически задачи – подобряване на производителността.
 • Цялостно подобряване на надеждността и сигурността на мрежата – единно управление и лесно прилагане на най-добрите практики.
 • Превантивен мрежов мониторинг и проследяване.
 • Облекчен преход от IPv4 към IPv6 и работа с двата протокола.
 • Изгодна инвестиция – намаляване на оперативните разходи и нарастващи ползи за Вашата компания!