Responsive Image

Последни уеб проекти
                                                                           

Sofia.bg - Уеб порталът на Столична община, 2017-2019

През първите четири месеца на 2020 година, компанията активно сътрудничи и участва в обновяване облика на интернет портала на Столична община.

- - -

ASPires.eu - Порталът на проект ASPires, 2018-2020

- - -

cluster-ites.org - Уеб сайтът на НКИТЕС, 2016-2020
Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи

- - -

Уеб сайтът на Научно-приложната лаборатория СИУУ, част от „Технически университет–София – Технологии ЕООД“, 2020
http://ciuu.tu-sofia.bg

- - -

Изграждането на един успешен уеб проект изисква:

 • Съдържание, надеждна техническа среда и достатъчно ресурси
 • Концепция и стратегия за оформяне, категоризиране и представяне на информацията
 • Адекватна информационна архитектура – структура и функционалност, интерфейс и навигация
 • Анализ на опита и развитие на проекта във времето.

Проектиране и изграждане на уеб портал

 • Анализ потребностите на Възложителя и на конкурентната среда
 • Проектиране съобразно нуждите и актуалните технически стандарти
 • Изграждане на надеждно работещо решение, в рамките на планираното време и определения бюджет
 • Пълнофункционално използване и развитие на изградения уеб портал посредством качествено обучаване служителите на Възложителя.

Нашето бизнес предложение!
Чрез системен анализ, проектиране и интегриране на проверени работещи технологии, ние от ИНТЕПРО ще изградим за Вас надежден, функционален и скалируем уеб портал.

Ще изградим цялостна информационна система, която да ви осигури надеждни и удобни средства за актуално представяне и функциониране на вашата организация в Интернет.

Работейки с нас сами ще се убедите, че:

 • Двадесет години опит имат значение.
 • Добрата взаимовръзка между технологична инфраструктура и информационни услуги изгражда качествено по-надеждна среда за работа и развитие.
 • Системният анализ, проектиране и изпълнение защитават ресурсите и разширяват възможностите.