Последни проекти
                                                                           

Sofia.bg - Уеб порталът на Столична община

ASPires.eu - Порталът на проект ASPires

cluster-ites.org - Уеб сайтът на НКИТЕС
Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи

Работейки с нас сами ще се убедите, че:

 • Двадесет години опит имат значение.
 • Добрата взаимовръзка между технологична инфраструктура и информационни услуги изгражда качествено по-надеждна среда за работа и развитие.
 • Системният анализ, проектиране и изпълнение защитават ресурсите и разширяват възможностите.

Изграждането на един успешен уеб проект изисква:

 • Съдържание, надеждна техническа среда и достатъчно ресурси
 • Концепция и стратегия за оформяне, категоризиране и представяне на информацията
 • Адекватна информационна архитектура – структура и функционалност, интерфейс и навигация
 • Анализ на опита и развитие на проекта във времето.


Проектиране и изграждане на уеб портал

 • Анализ потребностите на Възложителя и на конкурентната среда
 • Проектиране съобразно нуждите и актуалните технически стандарти
 • Изграждане на надеждно работещо решение, в рамките на планираното време и определения бюджет
 • Пълнофункционално използване и развитие на изградения уеб портал посредством качествено обучаване служителите на Възложителя.


Нашето бизнес предложение!
Чрез системен анализ, проектиране и интегриране на проверени работещи технологии, ние от ИНТЕПРО ще изградим за Вас надежден, функционален и скалируем уеб портал.

Ще изградим цялостна информационна система, която да ви осигури надеждни и удобни средства за актуално представяне и функциониране на вашата организация в Интернет.