Технологии съвременно управление на права за достъп, документопотоци и задачи

Отговор за нуждите от:

 • управление на задачи и дейности;
 • екипна работа и споделяне на ресурси;
 • организационно моделиране и отчетност;
 • оптимална обработка на работни процеси;
 • цялостно и детайлно управление на права за достъп;
 • създаване, управление и регистриране на е-преписки;
 • иновативни web базирани технологии за отдалечена и ефективна работа;
 • управление на процедури, корпоративни документи и информационни потоци;
 • удобна и мобилна работна среда – на стационарен и преносим компютър, и от широк набор мобилни устройва.

Съвременните информационни системи за управлението на задачи, документопотоци и права за достъп отговарят на изброените нужди и внасят нарастващи ползи!

 • Изграждат споделени информационни ресурси.
 • Повишават информационната сигурност при работа с данни.
 • Допринасят за по-гъвкаво и пълно използване на наличните ИТ ресурси и оборудване.
 • Облекчават и подпомагат управлението в бизнеса и публичната администрация.

 

За да отговорим на поставените нужди и задачи, за да реализираме нарастващи ползи за своите клиенти ние от ИНТЕПРО препоръчваме използването на:

 • стандартизирана европейска технология с цялостен многоезичен потребителски интерфейс на български език, както и на английски и немски езици;
 • използването на продукт, позволяващ подписването на резолюции със сертифицирани цифрови подписи с цел гарантиране автентичността на документа;
 • съвременна система позволяваща конфиденциален обмен на съдържание с други системи посредством стандартен пакетен обмен на документи;
 • използване на продукт, гарантиращ надеждно функциониране под Microsoft Windows, Linux и Mac OS сървъри и работни станции – също удобен потребителски достъп и през мобилни устройства;
 • прилагане на гъвкава модулна архитектура с възможности за бърза реализация на малки и големи работещи инсталации – блокови компоненти и функции за оптимално решение в съответствие с актуалните стандарти за съвременна администрация (ISO 15489, MoReq2, ELAK).


Нашето силно предложение:
Знанията и опита на ИНТЕПРО в съчетание с технологията Fabasoft eGov-Suite!

Индивидуална среда, групово общуване и отдалечена работа в екип

Удобната и надеждна комуникация и екипна работа не бива да e трудност или пречка!
Живеем в динамично информационно общество, което налага все по-високи изисквания към бизнес комуникацията и вярното разбиране – към възможностите ни да подсигурим надеждни средства за общуване и удобна съвместна работа от разстояние. Крайните потребители на ИТ – самонаети лица или служители в малки и големи организации, често са изправени пред много трудности в стремежа си да са иновативни, за да са винаги една крачка пред конкуренцията.

Корпоративна социална свързаност и работа в екип

 • Улеснете иновациите чрез групова колаборация!
 • Съберете правилните хора заедно, за да създават, споделят, дискутират и управляват информацията!

Технологиите за екипна работа и корпоративна социална свързаност Ви дават възможност да:

 • намалите броя на прикачените файлове към електронната поща, които само задръстват системата;
 • управлявате документооборота посредством екипни работни пространства и файлови "repositories", така че никога повече ресурси да не се губят, забравят или да не могат да се достъпват;
 • намалите разходите си за пътувания и срещи, като се възползвате от възможностите за документно съавторство, управление на проекти, e-learning от разстояние – всичко това с минимални интервенции от страна на ИТ екипа;
 • подобрите управлението на корпоративното знание и ноу-хау;
 • намалите оперативните си разходи с потребителско-базирани работни процеси и форми, предоставящи Ви интеграцията и автоматизацията, нужни за елиминиране на грешки и подобрение на продуктивността.

ИНТЕПРО представя Fabasoft eGov-Suitе
Управление на задачи, документопотоци и мобилни работни групи.

Fabasoft – иновативна технологична компания. История и развитие!

Fabasoft е европейска иновативна компания създадена преди повече от четвърт век, през 1988 г. в Австрия. От тогава до днес, Fabasoft се фокусира основно върху развой и разработването на софтуер за управлението на документи и работни потоци в публичния сектор. В момента компанията има около 200 служители, като над половината от тях се занимават с развой, а останалите са предимно консултанти и специалисти по поддръжка на вече работещи инсталации, администрацията е минимална.

Компанията Fabasoft е пазарен лидер в разработката на ИТ приложения за публичния сектор за немскоговорящите страни и Словакия, като е внедрила своето актуално решение „eGov-Suite" не само в родната Австрия, а и в редица администрации в Германия, Швейцария, Словакия, също в Италия, Русия, Португалия.

В началото на новия век, уникалните знания и опит натрупани от компанията Fabasoft я превръщат във водещ разработчик на електронната федерална система на Австрия за управление на документи - „ELAK im Bund"

Решенията на Fabasoft дават възможност на повече от 12 000 потребители в държавната власт на Австрия да работят в единно свързана електронна управленска система. Без нуждата от скъпо струващи хартиени документи и оптимално използвайки всички електронни документи и информационни ресурси, които са създадени и съхранени във времето от всеки държавен служител. Внедрявайки и използвайки стандарти за свързване и решението „eGov-Suite" на Fabasoft още през 2004 г. федерална република Австрия реализира живо и работещо електронно правителство – система „ELAK im Bund". 

Проектът „ELAK im Bund" е признат за европейски демонстрационен проект за внедряване на стратегия за електронно правителство и е една от основните причини Австрия да е призната за номер 1 в Европа в областта на приложенията за е-правителство.

Федералните министерства в Австрия създават и управляват своите документи по електронен път от 2004г.

Като софтуерен доставчик Fabasoft отговаря за обновяването на продукта и неговото адаптиране, включително за локализиране на продукта при внедряване в други страни. Градове в Европа, служби в Словения и две трети от всички федерални власти в Швейцария също ползват Fabasoft eGov-Suite.

COMPUTERWORLD

Решението eGov-Suite на Fabasoft
оптимизира работата на публичната администрация

Personal Computer World

Информационни системи за
отдалечена работа на Fabasoft

Работещи решения за дистанционна екипна работа, електронно управление на документи и съвременна държавна администрация

Personal Computer World

Fabasoft eGov-Suite
Практика със системата

Personal Computer World

Fabasoft eGov-Suite
Практика със системата, част II