Sentinel 7.4 Log Manager Administration (8349)

Този курс обхваща темите събиране, съхранение, анализ и управление на регистрационни файлове за събития и сигурност на ИТ инфраструктурата. Курсът показва гъвкавото и рентабилно управление на дневниците, което е важен компонент от цялостно решение за сигурност в информацията за сигурност и управление на събития в реално време.

Продължителност на курса и цена на студент:

  • 2 дни - EUR 800


Topics covered in this course include the following:

Section 1: Introduction to Sentinel

Section 2: Event Views

Section 3: Setting up Roles and Users

Section 4: Storage

Section 5: Event Source Management

Section 6: Searching and Reporting


Повече информация за курса можете да намерите на:
https://www.microfocus.com/ondemand/courses

ИНТЕПРО е сертифициран учебен център,
който има право да провежда курсове по учебните програми на Micro Focus за България.

Предлагаме висококачествено обучение, базирано на официална учебна програма и литература на Micro Focus за широка гама учебни курсове.

Постигнатата квалификация се доказва чрез полагане на онлайн изпити директно пред Micro Focus, според съответната сертификационна програма. При успешно положен изпит се издава официален сертификат, признат навсякъде по света.

Курсовете се водят от сертифицирани инструктори и могат да се провеждат както в учебния ни център на територията на град София, така и на място при клиента.

Част от курсовете, които предлагаме са:

Micro Focus Open Enterprise Server Administration

eDirectory Administration

ZENworks Administration

Sentinel Server Administration

Sentinel Log Manager Administration

Access Manager Administration

Identity Manager: Administration

GroupWise Administration

За да обсъдите условията за записването на един или няколко курса, които Ви интересуват, може да се свържите с компанията.

Подробна информация за учебните и сертификационните програми на Micro Focus може да намерите в уеб сайтовете на компаниите:

https://www.microfocus.com/training/certification
https://www.microfocus.com/ondemand/courses
https://partner.microfocus.com/?eid=partnerLocator