Метеорологична измервателна система ASPires-GEO
Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак. Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Получените измервателни данни могат да бъдат използвани, както за професионален изследователски анализ, така и за да внасят точна и актуална метеорологична информация в други специализирани информационни системи. Например, да бъде част от:

  • Система за детектиране и превенция срещу горски пожари;
  • Земеделски информационни системи;
  • Туристически информационни системи;
  • Системи за управление на ветро и соларни паркове;
  • Системи за защита срещу бедствия и наводнения.

Проект ASPires
Система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари

Горските пожари представляват един от основните рискове за природата и защитените горски територии. Откриването на пожар, в ранна фаза, минимизира щетите и защитава биосредата. Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.

Проектът ASPires
представя г-н Борис Попов,

Председател на управителния съвет на „Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС).

„През май 2017 година влязохме в международен консорциум, на който Европейската комисия възложи задача да изгради модел на система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари. Да се проектира и изпита концептуална информационно-технологична платформа, която да не е географски ограничена и да работи в реално време. Така започнахме работа по система ASPires, в която да съчетаем и интегрираме всички актуални технически средства за ранно откриване на пожари, които са налични и достъпни на европейския пазар. В рамките на проекта НКИТЕС се занимава с проблемите за детекция на горски пожари, на базата на специализирани камери и метеорологични сензори обединени в информационна система за проверка и известяване.

Проектът ASPires се ръководи от Университета за приложни науки във Фулда, Германия.
В проекта участват още:
Военната академия на Македония,
българските компании ICB, Comicon.

Проектът завършва през април 2019 година.
Повече информация за нашето участие и текущия статус на проекта може да прочете на уеб страницата www.aspires.eu.