Ние от ИНТЕПРО сме екип, който познава, използва и внедрява технологии, намаляващи сложността, уязвимостта и разходите за управление на хардуерни устройства, операционни системи, IP мрежи, информационни системи и потребителски софтуер!

Нашето силно предложение - знанията и опита на ИНТЕПРО, в съчетание с технологиите на водещи за индустрията софтуерни компании, измежду които Micro Focus, NetIQ, SUSE, Red Hat, Collabora, Catalogic Software, SSH Communications Security, Fabasoft, OneSpan (VASCO Data Security) и EfficientIP.

Внедряване на ИТ ресурси и инфраструктура

  • Проект и технология обхващащи целият жизнен цикъл на ресурсите.
  • Автоматизация и оптимизация, базирани на нужди и политики.
  • Мултиплатформеност.

Технологии за управление на IP мрежи
IPAM-DNS-DHCP-NTP-TFTP мрежови услуги
в партньорство с EfficientIP

Линукс дистрибуция openSUSE - работещо решение!

  • Ясен европейски произход.
  • Уникалната технология на Линукс.
  • Изпитани и оптимизирани софтуерни дистрибуции.
  • Надеждна работа, гъвкавост и големи възможности.

Управление на ИТ ресурси. Нужди - ползи

Работейки с нас сами ще се убедите, че:

  • Двадесет години опит имат значение.
  • Добрата взаимовръзка между технологична инфраструктура и информационни услуги изгражда качествено по-надеждна среда за работа и развитие.
  • Системният анализ, проектиране и изпълнение защитават ресурсите и разширяват възможностите.