Responsive Image
Екипът на ИНТЕПРО ви пожелава здрава, позитивна и успешна нова година!
Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.
Smart Cities - 16-18 април 2019, София, Интер Експо и Конгресен Център. Посетете щанда ни в дните на изложението. Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.
XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" срещна в Созопол изследователи и професионалисти от цял свят. В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.