LibreOffice и светът - инфографика, факти

LibreOffice и светът - факти: 80 милиона активни потребители; 18 правителства си служат с него; 111 поддържани файлови формати; 55 хиляди изтествани документи; Комерсиална поддръжка в 21 държави

Управление на администратроския достъп

Сигурност и управление на политики. Анализ на риска. Контрол и управление на администраторския (root, Administrator) достъп до сървърите. Одит и отчети.

Fabasoft eGov-Suite - Практика със системата, част втора

Един от големите плюсове на системата обаче е възможността за удобна и гъвкава екипна работа. Множество потребители могат да работят едновременно по специфични задачи, като например изготвяне или актуализиране на официални документи.

Еднократно удостоверяване на самоличности

Еднократно удостоверяване на самоличности. Предимства - лесно внедряване и SSO интеграция.