Fabasoft eGov-Suitе - тридесет години опит в разработката на софтуер за управление на документи и електронно правителство

Гъвкаво решение за съвременна бизнес и публична администрация, плод на тридесет години опит в разработката на софтуер за управление на документи и електронно правителство. Решение, което улеснява мобилната работа, ускорява сътрудничеството и облекчава протичането на бизнес процесите. Технологична система, която защитава данните, информацията и знанията на организацията. Ограничава излишния...

Участие на ИНТЕПРО в Smart Cities

Да създаваме заедно интелигентни градове
Smart Cities – 27-29 март 2018, София, Интер Експо и Конгресен Център

Проект „Разширени системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“

Целта на проекта е да се разработи ново поколение система за ранно откриване на горски пожари, която да събира, натрупва и обработва данни в интегрирана информационна система, за предотвратяване и управление на кризи, чрез използване на сензорни мрежи и мобилни технологии (дронове).

„Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)

НКИТЕС е успешно категоризиран от Министерство на икомиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер" през февруари 2017.