Метеорологична станция ASPires-GEO-Sofia

София, квартал „Витоша“, бул. "Никола Петков"

Проект ASPires - система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари

Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.

Среща на учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" срещна в Созопол изследователи и професионалисти от цял свят.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.

Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век

Созопол, 29.05-01.06.2018 г., XVI–та международната конференция. Организатор е Технически университет София. Целта на срещата е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакти и съвместна работа.