Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак.
Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Сдружение НКИТЕС - интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление

НКИТЕС е нестопанска организация, работеща в частна полза. Доброволно сдружение от дружества и експерти, които желаят да работят заедно за изграждането и развитието на интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление.

Метеорологична станция ASPires-GEO-Sofia

София, квартал „Витоша“, бул. "Никола Петков"

Проект ASPires - система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари

Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.