Responsive Image
Осигуряващо защитен достъп на оторизирани лица и одитори до ERP информационни системи и софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).
Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.
Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак.
Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.
Smart Cities - 16-18 април 2019, София, Интер Експо и Конгресен Център. Посетете щанда ни в дните на изложението. Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.