Responsive Image
Asset Publisher
Да създаваме заедно интелигентни градове Smart Cities – 27-29 март 2018, София, Интер Експо и Конгресен Център
Oбновеният портал www.sofia.bg е достъпен за всички граждани и гости на Столична община от април 2017 година.
Целта на проекта е да се разработи ново поколение система за ранно откриване на горски пожари, която да събира, натрупва и обработва данни в интегрирана информационна система, за предотвратяване и управление на кризи, чрез използване на сензорни мрежи и мобилни технологии (дронове).
НКИТЕС е успешно категоризиран от Министерство на икомиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер" през февруари 2017.