Fabasoft eGov-Suitе
Гъвкаво решение за съвременна бизнес и публична администрация, плод на тридесет години опит в разработката на софтуер за управление на документи и електронно правителство

Решение, което улеснява мобилната работа, ускорява сътрудничеството и облекчава протичането на бизнес процесите. Технологична система, която защитава данните, информацията и знанията на организацията. Ограничава излишния печат на работни текстове и документи, с което спестява значителни средства и способства за опазването на природата.

eGov-Suite - гъвкава информационна система
Надеждно решение за множество приложни задачи.

  • Облекчава дигитализирането на данните и защитава ресурсите на организацията.
  • Способства по-ефективното управление на информацията.
  • Изгражда удобна и надеждна среда за мобилна работа и сътрудничество.
  • Ускорява работата и разширява възможностите за управление на бизнес процесите.
  • Съхранява знанията на организацията и способства активното им използване.
  • Осигурява единна многоезична работна среда
  • Разполага с инструменти за прецизно семантично търсене в големи масиви от данни.

Компанията Fabasoft
Създадена в Австрия през 1988 година с цел разработка на софтуер за гъвкаво управление на документи в защитена информационна среда.

ИНТЕПРО представя Fabasoft eGov-Suitе
Управление на задачи, документопотоци и мобилни работни групи.

COMPUTERWORLD

Решението eGov-Suite на Fabasoft
оптимизира работата на публичната администрация

Personal Computer World

Информационни системи за
отдалечена работа на Fabasoft

Работещи решения за дистанционна екипна работа, електронно управление на документи и съвременна държавна администрация

Personal Computer World

Fabasoft eGov-Suite
Практика със системата

Personal Computer World

Fabasoft eGov-Suite
Практика със системата, част II

Внедряване на ИТ ресурси и инфраструктура,
за бизнес компании и административни структури