Fabasoft eGov-Suitе
Гъвкаво решение за съвременна бизнес и публична администрация, плод на тридесет години опит в разработката на софтуер за управление на документи и електронно правителство

Решение, което улеснява мобилната работа, ускорява сътрудничеството и облекчава протичането на бизнес процесите. Технологична система, която защитава данните, информацията и знанията на организацията. Ограничава излишния печат на работни текстове и документи, с което спестява значителни средства и способства за опазването на природата.

eGov-Suite - гъвкава информационна система
Надеждно решение за множество приложни задачи.

 • Облекчава дигитализирането на данните и защитава ресурсите на организацията.
 • Способства по-ефективното управление на информацията.
 • Изгражда удобна и надеждна среда за мобилна работа и сътрудничество.
 • Ускорява работата и разширява възможностите за управление на бизнес процесите.
 • Съхранява знанията на организацията и способства активното им използване.
 • Осигурява единна многоезична работна среда
 • Разполага с инструменти за прецизно семантично търсене в големи масиви от данни.

Компанията Fabasoft
Създадена в Австрия през 1988 година с цел разработка на софтуер за гъвкаво управление на документи в защитена информационна среда.

Информационна система за оптимален достъп до данни и управление на права за достъп, документи, задачи и екипи за съвместна работа

Подреденост, съвместимост, сигурност, гъвкави начини за използване!
Работещо решение за съвременна бизнес и публична администрация

Пакетът „eGov-Suite" на австрийския софтуерен разработчик Fabasoft е гъвкаво решение включващо множество функционални категории като:

 • създаване, обработка и управление на електронни документи, преписки и задачи;
 • BPMN моделиране на информационни потоци;
 • цялостно и детайлно управление на правата за достъп до данни и ИТ ресурси;
 • съвременни средства за мониторинг и отчетност.

„eGov-Suite" е мощна web базираната система за удобна и ефективна съвместна работа, за управление на електронни документи, бизнес записи и задачи.

Fabasoft eGov-Suite - comfortable work with documents and collaboration

Пълният достъп до системата и цялата функционалност става съвсем лесно през предпочитания от вас уеб браузър, което осигурява удобна работа, както от работният компютър, така и от широк набор от мобилни устройва.

Fabasoft – иновативна технологична компания. История и развитие!

Fabasoft е европейска иновативна компания създадена преди повече от четвърт век, през 1988 г. в Австрия. От тогава до днес, Fabasoft се фокусира основно върху развой и разработването на софтуер за управлението на документи и работни потоци в публичния сектор. В момента компанията има около 200 служители, като над половината от тях се занимават с развой, а останалите са предимно консултанти и специалисти по поддръжка на вече работещи инсталации, администрацията е минимална.

Компанията Fabasoft е пазарен лидер в разработката на ИТ приложения за публичния сектор за немскоговорящите страни и Словакия, като е внедрила своето актуално решение „eGov-Suite" не само в родната Австрия, а и в редица администрации в Германия, Швейцария, Словакия, също в Италия, Русия, Португалия.

В началото на новия век, уникалните знания и опит натрупани от компанията Fabasoft я превръщат във водещ разработчик на електронната федерална система на Австрия за управление на документи - „ELAK im Bund"

Решенията на Fabasoft дават възможност на повече от 12 000 потребители в държавната власт на Австрия да работят в единно свързана електронна управленска система. Без нуждата от скъпо струващи хартиени документи и оптимално използвайки всички електронни документи и информационни ресурси, които са създадени и съхранени във времето от всеки държавен служител. Внедрявайки и използвайки стандарти за свързване и решението „eGov-Suite" на Fabasoft още през 2004 г. федерална република Австрия реализира живо и работещо електронно правителство – система „ELAK im Bund". 

Проектът „ELAK im Bund" е признат за европейски демонстрационен проект за внедряване на стратегия за електронно правителство и е една от основните причини Австрия да е призната за номер 1 в Европа в областта на приложенията за е-правителство.

Федералните министерства в Австрия създават и управляват своите документи по електронен път от 2004г.

Като софтуерен доставчик Fabasoft отговаря за обновяването на продукта и неговото адаптиране, включително за локализиране на продукта при внедряване в други страни. Градове в Европа, служби в Словения и две трети от всички федерални власти в Швейцария също ползват Fabasoft eGov-Suite.

ИНТЕПРО представя Fabasoft eGov-Suitе
Управление на задачи, документопотоци и мобилни работни групи.

COMPUTERWORLD

Решението eGov-Suite на Fabasoft
оптимизира работата на публичната администрация

Personal Computer World

Информационни системи за
отдалечена работа на Fabasoft

Работещи решения за дистанционна екипна работа, електронно управление на документи и съвременна държавна администрация

Personal Computer World

Fabasoft eGov-Suite
Практика със системата

Personal Computer World

Fabasoft eGov-Suite
Практика със системата, част II

Внедряване на ИТ ресурси и инфраструктура,
за бизнес компании и административни структури