Линукс технологии
Реалности, развитие и бъдеще

Технологията ЛИНУКС – сърцето на „openSUSE“, отдавна функционира в таблети, ноутбуци, смартфони, сървъри, комуникационни оборудвания и безчет решения във всички области на бизнеса и бита.


SUSE Linux GmbH, разработчика на Линукс дистрибуцията „openSUSE", е водеща немска и европейска иновативна компания, с централа в Нюрнберг, Бавария.

Европейският произход на фирма SUSE и предлаганите от нея изпитани софтуерни дистрибуции базирани на технологията Линукс, с нейния отворен код, създават големи възможности за:

 • оптимизиране, настройка и развитие;
 • високо ниво на сигурност и ефикасност;
 • ниска цена за придобиване, поддръжка и ъпгрейд към най-новите технологии и приложения.

Това са основните причини довели до това „openSUSE" и други специализирани инсталации на компания SUSE Linux GmbH да застанат в основата на безчет сървърни системи и работни станции на много от най-големите немски корпоративни гиганти и органи на държавната администрация в Германия, както и в много други европейски страни.

Европейската общност, със своя девиз „Единство в многообразието" и постоянна насоченост към развитие на иновациите, целенасочено легитимира, създава и финансира проекти целящи разработването и използването на нови европейски технологии с отворен код още от началото на XXI век. Нещо повече – търсенето и развитието на нови отворени знания и иновации заемат централно място в стратегията на ЕС за създаване на растеж и работни места.

Допълнителна полза от прилагането на тази добра европейска практика е, че внедряването на технологии с отворен код създава възможност да се ограничат огромните разходи за платен софтуер и системи – да остане финансов ресурс, който да бъде пренасочен и инвестиран в хората, работещи в българската ИТ индустрия. Да се инвестира в знания и иновации с висок потенциал на възвращаемост и икономическо развитие.


ИНТЕПРО
РАБОТА – ЗНАНИЯ – РАЗВИТИЕ – НАПРЕДЪК

Сигурност, качество, разумни цени – работещ избор!

Технологията "openSUSE"

openSUSE – аспект функционалност:

 • най-ново поколение графичен интерфейс;
 • „LibreOffice" – комплексна офис система;
 • работа с Adobe приложения;
 •  удобна работа с графика и мултимедия;
 • електронна поща – „Evolution";
 • надеждна работа в Интернет;
 • средства за приложно програмиране;
 • инструменти за виртуализация.

openSUSE – аспект сигурност!
Най-съвременна технология за сигурност, в съответствие с актуалните стандарти и добри практики.

openSUSE – аспект хардуер!
Работещият хардуер, в бизнес и публичните организации, може да се управлява ефективно и изцяло със средствата на системата.

openSUSE – аспект съвместимост!
Работа със сървъри изградени с технологии на UNIX, MS, Novell, Linux и други.

openSUSE – аспект принтери!
Софтуерът, за управление на печатни устройства, е стандартен елемент на дистрибуцията.

Технологии за управление на IP мрежи
IPAM-DNS-DHCP-NTP-TFTP мрежови услуги
в партньорство с EfficientIP

Внедряване на ИТ ресурси и инфраструктура,
за бизнес компании и административни структури

LibreOffice и Open Document Format (ODF)
Отворени иновативни технологии – софтуер и файлови стандарти за създаване, съхраняване и обмен на електронни документи

Още по темата ...