Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.
Почерпете от нашия опит и експертиза в работата с информационни ресурси и системи:

  • Технологичен анализ и консултация
  • Обучение на ИТ кадри
  • Единствен оторизиран учебен център на Micro Focus в България
  • Проектиране на информационно технологична инфраструктура
  • Цялостни решения и техническа (съпътстваща) поддръжка за корпоративни клиенти и информационно технологични проекти


Партньорства
Micro Focus, NetIQ, SUSE, Red Hat, Collabora, Catalogic Software, SSH Communications Security, Fabasoft, OneSpan (VASCO Data Security) и EfficientIP.


Решения: