Responsive Image

Решение за контролиран достъп до информационни системи,
по Наредба Н-18 на НАП.

Решението осигурява контролиран и защитен достъп на оторизирани лица и одитори до информационни системи. Създава надеждна работа среда и пълен запис на действията им.

ИНТЕПРО Солюшънс разполага с готово решение за осигуряване на защитен отдалечен достъп на външни лица до определени вътрешни информационни системи - напр. достъп на одитори от НАП до софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) и ERP системата ви, съгласно Наредба Н-18 на НАП.

Отдалечените достъпи се осъществяват посредством двуфакторно удостоверяване на одитора (напр. с КЕП или с еднократна парола) и видео-запис на неговите действия.

За цена и повече информация - обадете се за консултация!

София, България, 16-18 април 2019 г, „Интелигентни градове” (Smart Cities 2019).
в Интер Експо Център се проведе традиционното международно изложение

В дните на събитието бяха представени широк спектър от най-съвременни технологии и приложения, свързани с изграждането и управлението на интелигентни градове:

 • Енергийна ефективност;
 • Устойчиво развитие и мобилност;
 • Интелигентни мрежи и облачни услуги;
 • Информационни системи за управление;
 • Географски информационни системи (ГИС)
 • ИКТ в логистиката и управление на отпадъците;
 • Информационни платформи и Интернет на нещата (IoT);
 • Интелигентно планиране, моделиране и градоустройство;
 • ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение;
 • Информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове.

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.
Една от най-характерните особеностите на град София, столицата на България, е покритата със зеленина планина Витоша, която естествено се слива с града. Планината и гората закриля, обогатява и облагородява по несравним начин екосистемата на Столична община.

Без горите на парк Витоша градът би бил обречен,
но дали столичани и гостите на града, се замислят за това.

Това е основната причина, поради която членуващите в НКИТЕС компании за втора поредна година представихме натрупания от нас опит в изграждането на системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари и по-специално системата ASPires-GEO.

Извършихме и многобройни демонстрации на живо.
Представихме възможностите на изградената от нас интелигентна наблюдателна точка в Парк Пирин, Банско, България. Реализирана и функционираща с цел пилотна експлоатация и натрупване на реални опитни данни в системата.

Честа тема в разговорите с посетителите на щанда беше въпроса: Възможно ли е организирането на система за наблюдение и ранна превенция на горски пожари върху територията на парка Витоша, използвайки системата ASPires-GEO.

Повече информация за превенцията срещу горски пожари и за пилотната реализация на система ASPires-GEO може да прочете на сайта на проекта - https://www.aspires.eu.

Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак. Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Към системата могат да бъдат включени една или множество измервателни точки.
Всяка от тях може да измерва и натрупва ежеминутно данни за: температура, влажност, налягане на въздуха, барометрично налягане, точка на оросяване, моментна и средна скорост на вятъра, пик на вятъра, средна и главна посока на вятъра. При нужда могат да бъдат добавени и измервателни сензори за количество на валежите и за слънчевото лъчение, което достига до измервателната точка (UV sensor и Lux sensor).

Изграждането на защитен частен облак осигурява:

 • Високо ниво на защита на данните;
 • Технология за свободно разгръщане и надграждане на системата;
 • Широки възможности за интегриране и вграждане в други системи за специализирано наблюдение и превенция.

Предлаганата метеорологична измервателна система може и подсигурява постоянен информационен поток – ежеминутно 365х24.

Получените измервателни данни могат да бъдат използвани, както за професионален изследователски анализ, така и за да внасят точна и актуална метеорологична информация в други специализирани информационни системи. Например, да бъде част от:

 • Система за детектиране и превенция срещу горски пожари;
 • Земеделски информационни системи;
 • Туристически информационни системи;
 • Системи за управление на ветро и соларни паркове;

Участие на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“
и членуващите в сдружението фирми на изложение Smart Cities,
16-18 април 2019, София, Интер Експо и Конгресен Център, щанд A5 Зала 6.

Фирма ИНТЕПРО също ще участва в дните на технологичното събитие.
Ще представим услугите и решенията, които предлагаме по теми:

 • Сигурност на информацията
  Контрол на достъпа; Управление на идентичности; Защита и резервиране на данни и системи;
  Мрежова сигурност; Контрол и защита на крайни устройства; Двуфакторно удостоверяване;
  Събиране, съхраняване, анализ и управление на събития.
 • Информационни системи и уеб портали
  Електронна поща и групова работа; Проектиране и изграждане на информационни системи и уеб портали; Ефективни Оптимизиране на ИТ ресурси и инфраструктура; Файлови услуги и мобилен достъп; Управление на задачи и документопотоци; Линукс технологии; Виртуализация и оптимизация.
 • Консултантска и учебна дейност
  Технологичен анализ и консултация; Проектиране на ИТ инфраструктура; Точно фокусирано обучение и градивно партньорство.

Срещнете се с нас в дните на изложението.
Разговаряйте с нас по всички въпроси, които ви вълнуват.
Почерпете от нашия двадесет годишен опит и експертиза в работата с интелигентни информационни системи.

Прочетете информационния бюлетин на събитието.
Научете повече за предишните издания на изложението.

„Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС) е нестопанска организация, работеща в частна полза. Доброволно сдружение от дружества и експерти, които желаят да работят заедно за изграждането и развитието на интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление.

Към днешна дата НКИТЕС обединява 12 български компании и 3 физически лица работещи за изграждането на предприемаческа платформа за постигане на по-висока ефективност от финансовите и човешки ресурси, с които разполагат. Обединени заедно членовете клъстъра със своя финансовия и човешки капацитет могат да проектират, изграждат и въвеждат в експлоатация мега системи за нуждите на големия бизнес и държавното електронно управление.

От февруари 2017 г. НКИТЕС е успешно категоризиран от Министерството на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия като „Развиващ се клъстър“.

 • Постоянни инициативни съвети към НКИТЕС по теми:
 • Интелигентни транспортни системи
 • Интелигентни енергийни системи
 • Системен инженеринг
 • Проектно управление

Инициативни съвети представляват експертни тематични срещи, които регулярно събират около една маса специалистите на компаниите. Това дава възможност за изграждане на високо ефективни работни консорциуми за решаване на конкретни задачи.

Изгражданите в рамките на клъстъра консорциуми осигуряват по-широки възможности и комфортни условия при участие в частни и държавни тържни процедури. Референтен пример в това направление е участието в международен консорциум, който изгражда информационно-технологичен модел на Система за ранно предизвистяване при горски пожари, финансиран от Европейската комисия и консорциума.

Повече за информация за дейността на „Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ и членуващите в него компании може да намерите на адрес:
https://www.cluster-ites.org

Проект ASPires
Система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари

Горските пожари представляват един от основните рискове за природата и защитените горски територии. Откриването на пожар, в ранна фаза, минимизира щетите и защитава биосредата. Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.

Проектът ASPires
представя г-н Борис Попов,

Председател на управителния съвет на „Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС).

„През май 2017 година влязохме в международен консорциум, на който Европейската комисия възложи задача да изгради модел на система за ранно предизвестяване при наличие на горски пожари. Да се проектира и изпита концептуална информационно-технологична платформа, която да не е географски ограничена и да работи в реално време. Така започнахме работа по система ASPires, в която да съчетаем и интегрираме всички актуални технически средства за ранно откриване на пожари, които са налични и достъпни на европейския пазар. В рамките на проекта НКИТЕС се занимава с проблемите за детекция на горски пожари, на базата на специализирани камери и метеорологични сензори обединени в информационна система за проверка и известяване.

Проектът ASPires се ръководи от Университета за приложни науки във Фулда, Германия.
В проекта участват още:
Военната академия на Македония,
българските компании ICB, Comicon.

Проектът завършва през април 2019 година.
Повече информация за нашето участие и текущия статус на проекта може да прочете на уеб страницата www.aspires.eu.

— 7 Елементи на страница
Показване на 1 - 7 от 25 резултата.