ИНТЕПРО партньор на Fabasoft за България

Решението eGov-Suite на Fabasoft оптимизира работата на публичната администрация

Ново решение за оптимизиране на бизнес процесите, управление на документи, съвместна работа и онлайн услуги, насочено предимно към публичната администрация, навлиза от у нас. Пакетът eGov на австрийския софтуерен разработчик Fabasoft вече се предлага у нас от системния интегратор Интепро Солюшънс, която е локализирала продукта на български език.

Kомпанията Fabasoft е пазарен лидер в публичния сектор в немскоговорящите страни и Словакия, като е внедрила своето решение eGov не само в родната Австрия, а и в редица администрации в Германия, Швейцария и Словакия, заяви Валтер Шил, главен изпълнителен директор на Fabasoft Австрия при посещението си у нас. В момента компанията разширява дейността си към държавите от региона, включително в България, Румъния, Албания и др. За плановете на компанията разговаряме с Валтер Шил и Кристоф Копецки, отговарящ за международните проекти във Fabasoft Австрия.

Разкажете по-подробно за сферата на дейност на Fabasoft и сферата на приложение на софтуерните ви продукти?
Валтер Шил: Fabasoft e създадена през 1988 г. и оттогава нашият фокус е върху управлението на документи в правителствения сектор. В момента компанията има около 200 служители, като над половината от тях се занимават с развой, а останалите са консултанти, специалисти по поддръжка на работещи вече инсталации, администрацията ни е много малка. Годишните ни приходи са в размер на 24 млн. евро.

Софтуерните продукти на Fabasoft улесняват ефективната и съвместима обработка на електронни документи и бизнес записи. Това включва функционални категории като управление на корпоративно съдържание, корпоративни търсачки, мониторинг, управление на информация и съответствие със законови норми. Тези функционалности се ползват или като инсталирани решения в центровете за данни на нашите клиенти, или като облачни услуги. Повечето ни клиенти са институции от обществения сектор на различни нива и държавни служби. В обществения сектор Fabasoft стана пазарен лидер в немскоговорящите страни и Словакия. В тези страни нашите доказани решения са в основата на различни успешни внедрявания на е-правителство.

Как успя Fabasoft да установи лидерска позиция в тези страни?
Валтер Шил: Ние произвеждаме и постоянно подобряваме нашите продукти вече над 20 г. През цялото време на своето съществуване Fabasoft постепенно повишаваше ролята си на тези пазари. В Австрия например ключовият проект бе изграждането на „ELAK im Bund", федералната система на Австрия за управление на документи, която дава възможност на повече от 12 000 потребители в държавната власт да работят с електронни документи все ден, без да има нужда да използват хартиени документи. Тази система, базирана на водещия продукт на Fabasoft eGov-Suite, е смятана за една от основните причини Австрия да е призната за номер 1 в Европа в областта на приложенията за е-правителство. Тя имаше и сериозен мултипликационен ефект и се превърна в модел за много подобни инсталации. Например в момента около две трети от всички федерални власти в Швейцария също ползват Fabasoft eGov-Suite.

Проблемът на съществуващите EDP решения е, че над 80% от разходите, свързани с тях, се дават за поддръжка, което означава, че само 20% от бюджета на организациите се дава за нови проекти и развитие на съществуващите. Предимствата на нашия продукт е, че е базиран на стандартизираните на процесите в немскоговорящите страни, на начина, по който тези процеси работят. От нашите наблюдения и на други пазари, например в Русия, установяваме, че структурата на процесите е почти същата.

Променя ли обаче решението бизнес процесите в държавната администрация, част от оптимизиране на работата й не включва ли промяна и на неефективни процеси?
Оптимизирането е факт, но има една съществена разлика между частна компания и публичната администрация, защото там хората често не искат нищо да се променя, така че внедряването е много по-трудно. Освен това в частна компания един лесен измерител на успеха са приходите. Ако след промяната на бизнес процесите те спадат, значи нещо е сбъркано. В държавната администрация такъв измерител няма. Затова електронизирането на дадена механична дейност автоматизира процеса, но ако радикално промениш процесите, администрацията просто ще спре да работи. Има един лош пример от Германия, където в един от градовете (мисля че беше Бохум), университетски професор стана ИТ директор на града. Той реши да промени администрацията на града така, че тя да заработи като компания. Беше внедрен продукт на SAP, нищо друго не трябваше да се ползва. 3 години по-късно градът обяви банкрут, а голяма част от информацията бе загубена.

Как реагира Fabasoft на новите ИТ тенденции като мобилна работа или облачни услуги?
Валтер Шил: Ние отделяме голямо внимание на актуалните тенденции в индустрията и се опитваме да ги интегрираме в нашите софтуерни продукти, така че да повишим тяхната полезност и функционалност. Сред водещите тенденции са мобилност, социални медии, сътрудничество, прозрачност и отворен формат на данните, които вече са част от важните функционалности на нашите софтуерни продукти.

Кои са ключовите компоненти за работа на подобни системи?
Валтер Шил: Ако разгледаме едно решение за е-администрация, то включва част back office, т.е. организация на работата на самата администрация, и част front office, чрез която администрацията общува с гражданите и бизнеса. Нашата компания е съсредоточена върху т.нар. back office, макар че имаме редица реализации и в областта на front office приложенията. Първо обаче трябва да изградени електронните процеси вътре в администрацията и тогава да последват е-услугите към външните потребители. Именно на тази тема говорихме с представители на българското правителство. Всеки се опитва да прехвърли фокуса върху гражданите, но никой не знае кои процеси са най-важни за гражданите. А важни процеси са онези, които се осъществяват по няколко милиона пъти в годината. Ако направим аналогия с електронно банкиране, банките знаят много точно какви услуги от тяхното е-портфолио се ползват от клиентите, администрацията обаче все още не е на този етап. Така че за постигане на по-голяма ефективност държавната администрация трябва да електронизира първо процесите на обмен между самите администрации, както и на общуването на администрацията с компаниите, например подаването на данъчните декларации всеки месец. Това са милиони процедури годишно, за които е добре да се ползва е-подпис.

На базата на нашия експертен опит, придобит с дългогодишната ни работа, сме определили референтна архитектура, която ни позволява да мащабираме системата много гъвкаво и съобразно специфичните изисквания на клиента. Благодарение на този подход можем да мащабираме система за ползване от над 100 хиляди потребители. Освен това предлагаме различни нива на обслужване по отношение на отказоустойчивост и време за реакция в зависимост от изискванията на дадения клиент.

Споменахте „ELAK im Bund", може ли да дадете повече подробности за този проект?
Валтер Шил: Проектът „ELAK im Bund" се смята за европейския демонстрационен проект за внедряване на стратегия за е-правителство. Федералните министерства в Австрия създават, управляват и редактират своите документи само по електронен път още от 2004 г. Като софтуерен доставчик Fabasoft отговаря за обновяването на продукта и неговото адаптиране, включително за локализиране на продукта при внедряване в други страни. Благодарение на реализацията на ELAK австрийската федерална администрация успя да подобри значително обслужването. На практика системата е подобри съществено и междуведомствената обработка на файлове и документи, намали времето за обработка с 10 до 15 на сто, гарантирайки в същото време достъпност на определено ниво на услугите в режим 24х7.

Какви са амбициите ви за българския пазар?
Кристоф Копецки: Ние се интересуваме от навлизане на българския пазар и смятаме това да стане чрез местен партньор. Избрали сме за тази цел Интепро Солюшънс, която вече реализира българска версия на водещия ни продукт eGov-Suite. Предприехме същия подход в Словакия пред няколко години, където наш партньор е DWC, и това се доказа като успешна стратегия.

Имате ли информация относно състоянието на приложенията за е-правителство в България?
Кристоф Копецки:Все още се опитваме да придобием по-добра представа за актуалната ситуация в областта на приложенията за е-правителство в България. Наясно сме обаче с изключително близкото сътрудничество между България и Австрия в тази област. Наскоро българска бизнес делегация от много високо ниво, водена от българския президент, посети Виена. Централна тема по време на разговорите бе засилване на приложенията за е-правителство в България чрез използване на предимствата на австрийската технология и ноу-хау в областта. Подписан бе и Меморандум за разбирателство между България и Австрия за сътрудничество в областта на електронното правителство. "ELAK im Bund", който има много добра репутация като успешна европейска практика, може да бъде един от моделите, който България да има предвид.

COMPUTERWORLD - http://computerworld.bg | 2012, бр. 44, 23 ноември
http://computerworld.bg/42108_reshenieto_egov_suite_na_fabasoft_optimizira_rabotata_na_publichnata_administraciya