Sentinel 8 Server Administration (3159)

Целта на този курс е да изучите въпросите, изисквани от Sentinel 7.4 Administrator. Курсистите ще се научат да описват информационни архитектури, да инсталират колектори, които улавят събития от различни източници на събития, да откриват аномалии и да могат да стартират доклади въз основа на събраните събития.

Продължителност на курса и цена на студент:

  • 4 дни - EUR 1600


Course Sections

Section 1: Introduction to Sentinel

Section 2: Installing Sentinel

Section 3: Event Views

Section 4: Setting up Roles and Users

Section 5: Storage

Section 6: Event Source Management

Section 7: Searching and Reporting

Section 8: Multitenancy

Section 9: Correlations

Section 10: Taking Action on Events

Section 11: Incident Response

Section 12: Adding Event Context

Section 13: Alerts

Section 14: Security Intelligence

Section 15: Scalable Storage


Повече информация за курса можете да намерите на:
https://ondemand.microfocus.com/courses/sentinel-8-server-administration-3159

ИНТЕПРО е сертифициран учебен център,
който има право да провежда курсове по учебните програми на Micro Focus за България.

Предлагаме висококачествено обучение, базирано на официална учебна програма и литература на Micro Focus за широка гама учебни курсове.

Постигнатата квалификация се доказва чрез полагане на онлайн изпити директно пред Micro Focus, според съответната сертификационна програма. При успешно положен изпит се издава официален сертификат, признат навсякъде по света.

Курсовете се водят от сертифицирани инструктори и могат да се провеждат както в учебния ни център на територията на град София, така и на място при клиента.

Част от курсовете, които предлагаме са:

Micro Focus Open Enterprise Server Administration

eDirectory Administration

ZENworks Administration

Sentinel Server Administration

Sentinel Log Manager Administration

Access Manager Administration

Identity Manager: Administration

GroupWise Administration

За да обсъдите условията за записването на един или няколко курса, които Ви интересуват, може да се свържите с компанията.

Подробна информация за учебните и сертификационните програми на Micro Focus може да намерите в уеб сайтовете на компаниите:

https://www.microfocus.com/training/certification
https://www.microfocus.com/ondemand/courses
https://partner.microfocus.com/?eid=partnerLocator