GroupWise 2014 Administration (3140)

В този курс ще усвоите основните знания, необходими за администриране на GroupWise 2014. Създаване на система GroupWise, инсталиране на клиент GroupWise, инсталиране на интернет агент GroupWise (GWIA), инсталиране на WebAccess и сървъра на GroupWise Calendar Server.

Продължителност на курса и цена на студент:

  • 3 дни - EUR 900


Topics covered in this course include the following:

Section 1: Install and Create a GroupWise System

Section 2: Install and Explore the GroupWise 2014 Client

Section 3: Connect Directory Associations

Section 4: Perform GroupWise Administration Tasks

Section 5: Configure Maintenance

Section 6: Install and Configure the GroupWise Internet Agent

Section 7: Install, Configure and Test the GroupWise Calendar Server

Section 8: Expand a GroupWise System

Section 9: Install GroupWise 2014 WebAccess

Section 10: Install and Configure the Calendar Publishing Host

Section 11: Install and Configure GroupWise Monitor

Section 12: Upgrade to GroupWise 2014

Section 13: GroupWise Mobility Service


Повече информация за курса можете да намерите на:
https://ondemand.microfocus.com/courses/groupwise-2014-administration-3140

ИНТЕПРО е сертифициран учебен център,
който има право да провежда курсове по учебните програми на Micro Focus за България.

Предлагаме висококачествено обучение, базирано на официална учебна програма и литература на Micro Focus за широка гама учебни курсове.

Постигнатата квалификация се доказва чрез полагане на онлайн изпити директно пред Micro Focus, според съответната сертификационна програма. При успешно положен изпит се издава официален сертификат, признат навсякъде по света.

Курсовете се водят от сертифицирани инструктори и могат да се провеждат както в учебния ни център на територията на град София, така и на място при клиента.

Част от курсовете, които предлагаме са:

Micro Focus Open Enterprise Server Administration

eDirectory Administration

ZENworks Administration

Sentinel Server Administration

Sentinel Log Manager Administration

Access Manager Administration

Identity Manager: Administration

GroupWise Administration

За да обсъдите условията за записването на един или няколко курса, които Ви интересуват, може да се свържите с компанията.

Подробна информация за учебните и сертификационните програми на Micro Focus може да намерите в уеб сайтовете на компаниите:

https://www.microfocus.com/training/certification
https://www.microfocus.com/ondemand/courses
https://partner.microfocus.com/?eid=partnerLocator