ODF - свободен стандарт за офис-документи и съхранение на данни

Open Document Format (ODF) е отворена иновативна технология — свободен файлов стандарт, създаван и развиван чрез работа, бележки и идеи от много компании, организации и експерти от целия свят. Общ международен файлов формат за създаване, съхраняване и обмен на електронни документи във времето и пространството.

Open Document Format е фамилно събирателно име, представящо семейство от свободни файлови формати за съхранение на офис-документи – включващо:

.odt – за текстове;
.ods – за електронни таблици;
.odp – за презентации;
.odg – за графики и рисунки;
.odb – за бази данни;
.odf – за математически формули.

Файловете, с които работим всеки ден — офис форматите за съхранение на данни.
Стандартът ODF се поддържа пълнофункционално в разработките и продуктите на: LibreOffice, OpenOffice.org, StarOffice, NeoOffice, IBM Lotus Symphony, IBM Lotus Notes, kOffice, Collabora, Google Docs и още много други.

Вдъхновител и гарант за бъдещото развитие на Open Document Format е организацията OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Основатели на организацията са няколко от най-големите ИТ компании в света, а членове, дарители и участници са почти всички големи ИТ фирми.
    
OASIS уточнява, съгласува и дефинира спецификациите на ODF форматите и ги внася за одобрение в Международната организация по стандартите ISO. През 2006 година ODF e одобрен като международен стандарт за файлов формат за офис-документи под номер ISO/IEC 26300:2006. Спецификациите са публикувани изцяло и са безплатно публично достъпни за всички заинтересувани – отворени и свободни от платени авторски права.

Форматът ODF е създаден с осъзнаването от индустрията, че наличието на общ, поддържан от всички стандарт е наложително, за да се помогне и гарантира на потребителите и индустрия надеждната преносимост на данни във времето. Да се избегне разпиляването, загубата да данни и високите разходи от съхраняваните в множество различни офис файлови формати. Да няма значение кой с каква операционна система работи и каква програма за електронни таблици или текстообработка използва.

Какво е нужно, за да използвате стандартът ODF?
Да имате желание да работите, творите и споделяте един общ език с всички, и да решите да го направите.

Достатъчно е да отделите малко време и ресурс, за да инсталирате на използваните от Вас работни устройства LibreOffice или друг софтуерен пакет, който познава и поддържа ODF формата пълнофункционално.

Ако не разполагате с LibreOffice или друг свободен офис пакет, а сте потребител на MS Office за съжаление не разполагате с истинска и пълна поддръжка на ODF. Компанията Microsoft е спонсор и участник в OASIS заявил, че ще възприеме стандартът ODF, но все още не го поддържа изцяло, а продължава да разработва свой офис-формат.

Софтуер за съхранение и споделяне на офис документни

LibreOffice е свободен международно разработван и развиван софтуер, прилагащ ISO стандартизирания свободен формат за данни – Open Document (ODF). Признат като стандартен свободен формат за създаване и съхраняване на електронни офис документи. Препоръчван от правителства и организации от цял свят, включително от Великобритания и НАТО.

Използвайки LibreOffice може да получите:

 • достъпен и свободен набор от работещи офис приложения с богата функционалност за създаване на текстове, електронни таблици, графики и схеми, бази данни, презентации, математически записи и анотации;
 • минимизиране на разходите – без лицензионни разходи и тежести;  
 • ефективно работеща многоплатформена система под GNU/Linux, Windows, MacOS X и FreeBSD операционни системи;
 • пълна и постоянна интеграция между всички включени офис приложения;
 • постоянно налична възможност за лесна и пълна актуализация към най-новата версия на пакета;
 • пълен превод и полезна помощна информация, за целия пакет, на 100-те световни езика, включително и на Български език;
 • мощна граматическа поддръжка за над 100 езика, включително за Български език - проверка на правописа, сричкопренасяне, синонимен речник и граматиката проверка. С възможност за добавяне на специализирани тематични речници за множество езици;
 • поддръжка на сложни и специални шрифтове (стари и декоративни стилове, лигатури, прецизно форматиране и други);
 • прилагане на стандарта CMIS (Content Management Interoperability Services ) - работещ инструмент, с който да четете и редактирате документи в системи за управление на съдържанието, като например IBM FileNet, MS SharePoint, Alfresco и Nuxeo директно от LibreOffice;
 • зареждате и преглеждате векторни графични изображения (.svg, .svgz и .psd) директно от LibreOffice;
 • практично и удобно офис решение за обработка на графика, схеми и изображения - LibreOffice Draw.

LibreOffice се учи, помага и развива – заедно, разработчици и потребители, работят, творят и се развиват свободно. Без скъпи лицензи и тежки обременяващи условия.

Свободен офис пакет

LibreOffice е иновативен и мощен офис пакет

Приложимо иновативно средство за физически лица, малки и големи организации, помагащо в повишаване на Вашата продуктивност за лична и съвместна работа. Това е причината LibreOffice да бъде инсталиран и използван на милиони компютри по света. Например тези на френското правителство и на много други региони, провинции и градове в цяла Европа – град Мюнхен в Германия и множество организации, като болничната система на Копенхаген в Дания.

LibreOffice позволява записването на документи и в стандартен PDF файл, който също е част от свободния ODF стандарт за документи. Създадените документи могат да бъдат отваряни от използващите LibreOffice като нормални ODF документи – като редактируеми графики, а от всички други потребители, като обикновени PDF файлове.

LibreOffice осигурява лесно и бързо изпращане на документи като прикачени файлове към електронно пощенски клиент – при наличието на такъв, за всички обработвани формати: ODF, PDF и дори MS Office формати.

LibreOffice използва и инсталира безплатни стандартизирани шрифтове, които са съвместими с практически всички разпространени операционни системи, с което увеличава още повече оперативна съвместимост. С това помага да се поддържа едно и същото оформление, дори ако документът е достъпен на различна операционна система от използваната за неговото създаване.

И най-важното, LibreOffice подпомага оперативната съвместимост на документите, което не е напълно налично в платените патентовани решения. Преминаването към LibreOffice и последващото усвояването на неговия свободен и иновативен опит създава условия за преминаване към OpenDocument Format – към свободния и международно съвместим отворен стандарт за офис документи.

LibreOffice е достъпен, работещ и съвместим – включително за всички патентни документни формати, като .doc, .docx, .xls, .xlsx и други.

LibreOffice отива много по-напред – той е жив, открит и гарантирано свободен.

Технологията "openSUSE"

openSUSE – аспект функционалност:

 • най-ново поколение графичен интерфейс;
 • „LibreOffice" – комплексна офис система;
 • работа с Adobe приложения;
 •  удобна работа с графика и мултимедия;
 • електронна поща – „Evolution";
 • надеждна работа в Интернет;
 • средства за приложно програмиране;
 • инструменти за виртуализация.

openSUSE – аспект сигурност!
Най-съвременна технология за сигурност, в съответствие с актуалните стандарти и добри практики.

openSUSE – аспект хардуер!
Работещият хардуер, в бизнес и публичните организации, може да се управлява ефективно и изцяло със средствата на системата.

openSUSE – аспект съвместимост!
Работа със сървъри изградени с технологии на UNIX, MS, Novell, Linux и други.

openSUSE – аспект принтери!
Софтуерът, за управление на печатни устройства, е стандартен елемент на дистрибуцията.