НАРИЧАНЕ ЗА БЕРЕКЕТ

Сурва, сурва година,
здрава, силна, плодотворна година!

Голям клас на нива,
червена ябълка в градина,
сладък орех пред дома,
голям грозд на лоза,
и пълна къща със деца.

Много ново познание и успехи,
цяла библиотека с прочетени книги,
спорна работа и усвоени занаяти,
пълни складове със стока,
и здрава кесия с много пари.

Сурва, сурва година,
здрава, силна, плодотворна година!

~ Живо-здраво догодина, догодина до амина! ~