Решение за контролиран достъп до информационни системи по Наредба Н-18 на НАП.

Решението осигурява контролиран и защитен достъп на оторизирани лица и одитори до информационни системи. Създава надеждна работа среда и пълен запис на действията им.
 

ИНТЕПРО Солюшънс разполага с готово решение за осигуряване на защитен отдалечен достъп на външни лица до определени вътрешни информационни системи - напр. достъп на одитори от НАП до софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) и ERP системата ви, съгласно Наредба Н-18 на НАП.

Отдалечените достъпи се осъществяват посредством двуфакторно удостоверяване на одитора (напр. с КЕП или с еднократна парола) и видео-запис на неговите действия.
 

За цена и повече информация - обадете се за консултация!

Кого касае Наредба № Н-18

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

С направените през 2018 и 2019 година промени в Наредба № Н-18 се въвеждат нов задължителен регламент за осъществяване на продажби на стоки или услуги чрез софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Въвеждат се нови правила, които позволяват генерирането и издаването на електронен фискалният бон за извършената продажба, който да се предостави на електронен адрес на получателя, без да е нужно да се издава хартиен такъв (чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност).

Въвеждането на електронен фискален бон официализира дейността на икономическите оператори, извършващи търговска дейност в интернет. Търговците които първи покрият изискванията на наредбата ще придобият значителни предимства пред конкурентите си.

Актуални срокове:

  • До 31 януари 2020 г. – всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания.
  • До 31 март 2020 г. – лицата, използващи софтуер за управление на продажби, подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти.
  • До 31 март 2020 г. – лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин са длъжни да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.