София, България, 16-18 април 2019 г, „Интелигентни градове” (Smart Cities 2019).
в Интер Експо Център се проведе традиционното международно изложение

В дните на събитието бяха представени широк спектър от най-съвременни технологии и приложения, свързани с изграждането и управлението на интелигентни градове:

  • Енергийна ефективност;
  • Устойчиво развитие и мобилност;
  • Интелигентни мрежи и облачни услуги;
  • Информационни системи за управление;
  • Географски информационни системи (ГИС)
  • ИКТ в логистиката и управление на отпадъците;
  • Информационни платформи и Интернет на нещата (IoT);
  • Интелигентно планиране, моделиране и градоустройство;
  • ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение;
  • Информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове.

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.
Една от най-характерните особеностите на град София, столицата на България, е покритата със зеленина планина Витоша, която естествено се слива с града. Планината и гората закриля, обогатява и облагородява по несравним начин екосистемата на Столична община.

Без горите на парк Витоша градът би бил обречен,
но дали столичани и гостите на града, се замислят за това.

Това е основната причина, поради която членуващите в НКИТЕС компании за втора поредна година представихме натрупания от нас опит в изграждането на системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари и по-специално системата ASPires-GEO.

Извършихме и многобройни демонстрации на живо.
Представихме възможностите на изградената от нас интелигентна наблюдателна точка в Парк Пирин, Банско, България. Реализирана и функционираща с цел пилотна експлоатация и натрупване на реални опитни данни в системата.

Честа тема в разговорите с посетителите на щанда беше въпроса: Възможно ли е организирането на система за наблюдение и ранна превенция на горски пожари върху територията на парка Витоша, използвайки системата ASPires-GEO.

Повече информация за превенцията срещу горски пожари и за пилотната реализация на система ASPires-GEO може да прочете на сайта на проекта - https://www.aspires.eu.

Изложение Smart Cities, Интер Експо Център - София, 16-18 април 2019
ИНТЕПРО и „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)

Изложение Smart Cities, Интер Експо Център - София, 27-29 март 2018
ИНТЕПРО и „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)