ИНТЕПРО проектира и изгради нов Единен електронен портал на Столична община

В рамките на проект „Единен електронен портал на Столична община“ екипът на компанията, в плодотворно сътрудничество с експертите на Столична община, изгради повече от 600 уеб страници подредени в свързана система от шест уеб сайта.

Общ облик на портал www.sofia.bg , към май 2017 година:

Изградената система включва порталът www.sofia.bg и тематичните сайтове:

Обновеният портал www.sofia.bg е достъпен за всички граждани и гости на Столична община от април 2017 година до днес.

През първите четири месеца на 2020 година,
фирма ИНТЕПРО активно сътрудничи и участва в обновяване облика на интернет портала на Столична община.

Общ облик на порталът на Столична община, към май 2020 година: