Responsive Image

Управление на идентичности и достъпи

Едно от основните направления на дружеството още от основаването му през 2008 г. Решенията ни за управление на идентичности и достъпи се базират основно на софтуер от Micro Focus, OneSpan и SSH, и обхващат целия жизнен цикъл на служителите - назначаване на длъжност, управление на акаунти по различни системи, отпуски, преназначения, заместване, смяна на длъжност, командировки, прекратяване, и пр.  Достъпите се управляват според правата на потребителя и вида им (обикновени, привилегировани, и др.). Осигуряваме различни методи за удостоверяване (в т.ч. строго и еднократно) на потребителите - според достъпваната система.

Responsive Image

Информационна инфраструктура

Основата, върху която се гради и се интегрира всичко останало. Тук решенията ни са основно хибридни - съставени от софтуерни продукти на различни производители, в т.ч. с отворен код, платени, безплатни, и т.н. В това направление работим със SUSE, Micro Focus и Sophos - операционни системи, активна директория, мрежови услуги и пр. - всичко необходимо за една непоклатима и сигурна основа.
Responsive Image

Защита на данни

В това направление работим с Catalogic Software. Изграждаме специализирани системи за резервиране (по патентована технология), с които осигуряваме резервни копия за възстановяване (в т.ч. моментално) на данни и цели системи, без значение от размера им. Със същата технология обезпечаваме работата на клиентските системи вкл. при възникване на аварии в основния център за данни. Системата се предлага и във вариант като услуга (SaaS), в т.ч. с функционалност на отдалечен център за възстановяване при аварии.
Responsive Image

Дигитална трансформация

Корпоративни уеб портали, автоматизация на информационни процеси, бази данни, облачни услуги, електронна търговия, интранет, интеграция на системи... В това направление работим основно с платформата DXP на Liferay.
Responsive Image

Автоматизация на процеси

Важен аспект при поддържане високо ниво на информационна сигурност. Където е възможно и удачно - въвеждане на автоматизация на процесите предпазва от човешка грешка и гарантира консистентно изпълнение на задачите. Решенията ни се базират основно на IAM платформата на Micro Focus и на DXP платформата на Liferay.

Responsive Image

Виртуализация

За традиционна или хиперконвергирана инфраструктура - решенията ни се базират на VMware и SUSE (в т.ч. Rancher). Виртуализационната платформа, заедно с информационната инфраструктура, са от съществено значение за работата ви. Изграждаме разпределени виртуализационни платформи (в т.ч. клъстерирани) с централизирано управление - независими от хардуерната платформа.

Responsive Image

Управление на крайни устройства

В това направление работим основно със софтуер на Micro Focus. Управление на конфигурациите, управление на активите, управление на сигурността на крайните устройства, криптиране на устройствата, управление на мобилни устройства - заедно или поотделно - всичко това са компоненти на системата ZENworks. Предлагаме и корпоративен антивирусен софтуер на Sophos.

Responsive Image

Съвместна работа

Решенията ни за съвместна работа се базират на софтуерни продукти като GroupWise, Nextcloud, Filr, Collabora Online Office, Open Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server, Windows Server, и др. За всеки аспект на съвместната работа можем да предложим подходящо локално (On-Prem), облачно (SaaS) или хибридно решение.