ИНТЕПРО Солюшънс ООД


България, гр. София 1618, р-н "Овча купел", ул. "Боряна" 48Б, офис 1

Тел.:   +359 2 446 17 61

Факс:  +359 2 446 17 66

Имейл: solutions@intepro-bg.com

ДДС: BG200417978

Ръководител проекти / Техническа помощ

Милко Симеонов

Ръководител учебна дейност

Борис Попов


Тел. : +359 889 359 048


Официален сайт: https://www.intepro-bg.com