Основните ни компетенции са фокусирани в следните:

 • Виртуализационни и облачни платформи – VMware vSphere
 • Платформи за уеб портали и дигитализация – Liferay DXP
 • Платформи за съвместна работа – MicroFocus GroupWise, MicroFocus Open Enterprise Server, MicroFocus Filr, Collabora Online, Collabora Office
 • Решения за строго удостоверяване – OneSpan
 • Решения за управление на сигурността – NetIQ Sentinel
 • Платформи за управление на документи - Fabasoft eGov Suite
 • Решения за управление на идентичности и достъпи (в т.ч. привилегировани) – NetIQ Identity Manager, NetIQ Access Manager, NetIQ eDirectory, SSH PrivX
 • Решения за резервиране и възстановяване - Catalogic DPX
 • Решения за управление на крайни устройства – MicroFocus ZENworks
 • Операционни системи – SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux
 • Решения за управление на бази от данни – Severalnines ClusterControl

  
Извън официалните партньорски технологични решния, притежаваме познания и опит, и в следните:

 • Виртуализационни и облачни платформи – XEN, Hyper-V, Amazon AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Docker, Rancher
 • Платформи за съхранение на данни – NetApp FAS
 • Платформи за съвместна работа – Nextcloud
 • Решения за строго удостоверяване – OpenOTP, Gluu
 • Решения за управление на сигурността – Sophos UTM
 • Операционни системи – CentOS, Windows
 • Системи за управление на бази от данни – PostgreSQL, MSSQL, Oracle, MySQL, MariaDB
 • Системи за събиране и търсене на данни – Elasticsearch, Logstash, Kibana


Членовете на екипа ни притежават следните технически сертификати:

 • Cisco Certified Network Associate
 • Certified Novell Administrator NetWare 5
 • SUSE Certified Linux Professional 10
 • Certified Novell Engineer NetWare 5
 • Certified Novell Engineer NetWare 6
 • SUSE Certified Linux Engineer 10
 • Certified Novell Instructor
 • SUSE Certified Linux Engineer 11
 • Novell Certified Engineer Enterprise Services
 • Novell GroupWise 8 Specialization
 • SUSE 12 Advanced Tech Specialization
 • SUSE Certified Linux Engineer 12
 • NetIQ IDM 4.5 Specialization
 • Micro Focus Authorized Instructor
 • Micro Focus ZCM Specialization
 • Micro Focus GroupWise 2014 Specialization
 • NetIQ Access Manager 4.3 Specialization
 • SUSE Certified Linux Engineer 15
 • NetIQ Sentinel and Change Guardian Technical Certification
 • NetIQ Identity Management 4.7 Technical Certification
 • Liferay DXP 7.2 Front-End Developer
 • Liferay DXP 7.2 Back-End Developer