Нашият дългогодишен опит, забележителна способност за изграждане и интеграция на системи, и независимостта ни от доставчици на софтуер - потвърдена от широката ни експертиза в технологии с отворен код - ни прави идеален консултантски партньор и доставчик на устойчиви решения и професионални услуги.

Имаме изградени партньорски взаимоотношения с водещи в софтуерната индустрия компании като:

Responsive Image

Catalogic

Интелигентно резервиране и моментално възстановяване на данни и информационни системи.
Прочети повече
Responsive Image

Collabora

Корпоративен офис софтуер,
​​​​​​​базиран на LibreOffice.
Прочети повече
Responsive Image

Liferay

Платформи за дигитализация – за клиентски и партньорски портали, системи за електронна търговия, уеб сайтове, интеграционни портали и т.н.

Прочети повече
Responsive Image

Micro Focus

Водещи софтуерни системи в области като съвместна работа в екип, управление на крайни устройства, информационна сигурност, и др.

Прочети повече
Responsive Image

OneSpan

Решения за потребителска идентификация, строго и адаптивно удостоверяване, и електронно подписване.

Прочети повече
Responsive Image

Red Hat

Информационна инфраструктура, операционни системи, виртуализация, и т.н.
Прочети повече
Responsive Image

Severalnines

Продукти за управление на бази от данни с отворен код, с които можете ефективно да изграждате и управлявате СУБД клъстъри повишена наличност.
Прочети повече
Responsive Image

Sophos

Системи за киберсигурност от следващо поколение, подсилени с изкуствен интелект, разузнаване за киберзаплахи и машинно обучение.
Прочети повече
Responsive Image

SSH Communications Security

Водещи решения за интерактивни и автоматизирани конекции, управление на привилегировани достъпи, криптиране на данни, сигурност за мейнфрейм машини, и сигурни отдалечени файлови трансфери.
Прочети повече
Responsive Image

SUSE

Корпоративни линукс сървърни операционни системи, системи за управление на информационни инфраструктури, виртуализационни и облачни хибридни платформи, управление на Kubernetes клъстъри, и т.н.
Прочети повече
Responsive Image

VMware

Решения за управление на хиперконвергирани и облачни инфраструктури.
Прочети повече