Responsive Image

Консултация

Предлагаме пълния спектър от консултантски услуги за нашите клиенти – системен дизайн, инсталации, внедряване, миграции, консолидации, обновления, надграждане, сигурност, и пр. Когато работите с нас – работите с едни от най-добрите в ИТ сектора.
Responsive Image

Разработка

Когато се налагат промени в някое от решенията ни, свързани с изменения в продуктов код – ние сме насреща. Разработваме за Liferay DXP (теми, портлети и др.), за NetIQ Identity & Access Management (политики, удостоверителни класове и др.), за NetIQ Sentinel (колектори, визуализации), и за други продукти също.
Responsive Image

Обучение

Провеждаме обучения по официални учебни програми на Micro Focus и SUSE, водени от наш сертифициран инструктор. Провеждаме също и специализирани обучения, съобразени с конкретни проекти и клиентски изисквания.
Responsive Image

Поддръжка

Гордеем се с нивото на техническо обслужване, което предоставяме. Бързина, компетентност, ефективност – и на добра цена – нашите клиенти разчитат на това и го получават винаги!