Компанията SUSE Linux GmbH е водеща немска и европейска иновативна високотехнологична компания, с централа в Нюрнберг, Бавария.

Компанията SUSE е разработчик на гамата корпоративни Линукс дистрибуции SUSE Linux Enterprise, включваща Server (SLES) и Desktop (SLED), както и учредител и спонсор на проекта „openSUSE Project", от който произлиза дистрибуцията openSUSE – основата на SLES и SLED. Нашите анализи показват надеждната използваемост на SUSE решенията при изграждане на корпоративни системи. С портфолио, съсредоточено около SUSE Linux Enterprise, компанията е водещ доставчик на ИТ решения за физически, виртуални и облачни среди.

Линукс дистрибуции от SUSE - работещо решение!

Това са основните причини довели до това, че през последните десет години на новия век чрез технологията „openSUSE", и чрез други специализирани инсталации на компания SUSE Linux GmbH, са изградени безчет сървърни системи и работни станции на много от най-големите немски корпоративни гиганти и органи на държавната администрация в Германия и в много други европейски страни.

Технологията "openSUSE"

openSUSE – аспект функционалност:

  • най-ново поколение графичен интерфейс;
  • „LibreOffice" – комплексна офис система;
  • работа с Adobe приложения;
  •  удобна работа с графика и мултимедия;
  • електронна поща – „Evolution";
  • надеждна работа в Интернет;
  • средства за приложно програмиране;
  • инструменти за виртуализация.

openSUSE – аспект сигурност!
Най-съвременна технология за сигурност, в съответствие с актуалните стандарти и добри практики.

openSUSE – аспект хардуер!
Работещият хардуер, в бизнес и публичните организации, може да се управлява ефективно и изцяло със средствата на системата.

openSUSE – аспект съвместимост!
Работа със сървъри изградени с технологии на UNIX, MS, Novell, Linux и други.

openSUSE – аспект принтери!
Софтуерът, за управление на печатни устройства, е стандартен елемент на дистрибуцията.