null ИС за отдалечена работа - ИНТЕПРО представя Fabasoft eGov-Suite

Работещи решения за дистанционна екипна работа,
електронно управление на документи и съвременна държавна администрация

Ако си мислите, че отдалечената съвместна работа и „облачните" услуги са възникнали наскоро, то това вероятно се дължи на агресивната рекламна политика на някоя ИТ компания. На практика работата в собствена споделена уеб-базирана информационна система, в частност в собствен или нает облак, съществува от доста време и се използва от голям брой организации.

Австрийската компания Fabasoft е доказателство за описаното. Тя е водещ европейски разработчик на информационни системи за управление на документи и споделена работа и доставчик на „облачни" услуги както за обществения сектор, така и за частния в продължение на повече от 20 години. Компанията разработва надеждни софтуерни продукти за цялостно, ефективно и сигурно управление на електронни документи и организация на бизнеса. Продуктите им са разработвани и развивани, така че да работят безпроблемно в частни и държавни организации в продължение на много години.

Знаков пример за възможностите на Fabasoft е решението eGov-Suite, залегнало в основата на проекта за електронно правителство на Австрия (ELAK im Bund— федералната система на Австрия за управление на документи). eGov-Suite представлява съвременна уеб-базирана софтуерна система за електронно управление на файлове, документи и информационни потоци, деловодство, пълно управление на правата за достъп, гъвкаво търсене на корпоративно ниво, работа в екип и онлайн обслужване за държавната администрация. Системата отговаря напълно на общоевропейските стандарти и специфичните изисквания на държавите, в които е внедрена (използва се стандартът за пакетен обмен на документи EDIAKTII, както и стандартите ISO 15489, MoReq2, ELAK), и включва средства за мониторинг и отчетност. Системата е абсолютно независима от платформата и работи без никакви проблеми под Windows, Mac OS X и всякакви системи с отворен код (на практика ви трябва само браузър). Освен в Австрия, системата е въведена в различни държавни организации в Германия, Швейцария, Португалия, Русия, Великобритания и Словакия и е призната за водещ пример в областта на приложенията за електронно правителство.

eGov-Suite е изключително гъвкава и позволява отдалечена работа (удобство по отношение на времето и мястото на използване), което ускорява изпълнението на задачите. Освен това системата е подходяща за изпълнението на всякакъв вид задачи, чрез въвеждането на съответните стандарти и модули, и се скалира лесно, което я прави подходяща както за малки, така и за големи инсталации. Потребителят се нуждае от стандартно работно място с компютър и веднага ще може да се възползва от професионалните функции на тази система за управление на съдържание, като работи по начина, по който е свикнал. Същевременно ще може да поддържа връзка с колеги и външни експерти без нуждата от друго оборудване или софтуер, а различните визуални елементи могат да се персонализират според изискванията на потребителя. Всички обекти в системата се управляват напълно през целия им жизнен цикъл, в зависимост от изискванията и нивото на достъп. За гарантиране на автентичността на документите се поддържа подписването им със сертифицирани цифрови подписи.

Fabasoft MobileFabasoft Folio е друго софтуерно решение на компанията, предназначено за частни организации и представителите на различни видове бизнес. Тази система позволява въвеждане, управление и архивиране на документи и цялостно автоматизиране на работните процеси в една организация. Интересно е, че Folio е първият и единствен продукт, сертифициран по строгите спецификации на европейския стандарт MoReq2 за управление на електронни документи през 2009 г. (в момента действа MoReq 2010).

Като цяло продуктите на Fabasoft отговарят на всички известни стандарти за качество, сигурност и управление (ISO 27001:2013, ISO 20000, ISO 9001). Fabasoft Folio осигурява механизъм за лесно проследяване на историята на документите и управление на нивото на достъп на всеки отделен потребител. Системата е достъпна и напълно функционална през мобилни устройства с Android и iOS (смартфони, таблети) чрез отворени стандарти, като например HTTPS, WebDAV и CalDAV, което увеличава гъвкавостта и функционалността.

Налични са няколко версии на системата в зависимост от функционалността — Enterprise, Compliance, Governance. А за безпроблемна и сигурна екипна работа през Интернет се предлага и още една „облачна" възможност — Fabasoft Folio Cloud. Основният елемент на последната е „Екипното пространство" — обща работна стая за екипа, където може да се съхранява информация, а потребителите получават пълен или ограничен контрол над ресурсите. Налични са и мобилни приложения за увеличаване на функционалността.

Може би всичко описано дотук ви изглежда малко мъгливо и твърде теоретично. Ние също нямахме реална представа какво ни очаква, докато не видяхме демонстрация на Fabasoft eGov-Suite на живо, проведена от българския партньор на разработчика „Интепро Солюшънс". Системата работеше бързо и отзивчиво, интерфейсът е разбираем и преведен на български език, има интеграция с инсталирания на локалната система офис пакет (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice) и т. н. Останахме впечатлени (което обикновено ни се случва рядко).

След като се запознаете със системата и видите нейните възможности, няма начин да не се запитате защо българското електронно правителство се разработва толкова дълго и защо струва толкова много, защо работещите електронни услуги са толкова малко, защо липсва свързаност на различните администрации, при положение, че съществува подобна система, която е напълно функционална и която отговаря на всички европейски изисквания и действащи стандарти. Нашият логичен въпрос към отговорните за разработване на българското електронно правителство и електронни услуги е „нужно ли е да откриваме топлата вода, при положение че някой го е направил доста отдавна?". Да не говорим за финансовите икономии, които биха се постигнали от внедряването на подобна на Fabasoft eGov-Suite система.

Всичко описано дотук провокира нашия интерес, а надяваме се и вашия, и в следващите няколко броя на списанието ще се опитаме да представим Fabasoft eGov-Suite и работата с нея в няколко практически материала. Надяваме се да са полезни за вас, вашия бизнес и нашата администрация.

Георги Панев   /Personal Computer World - www.pcw.bg | Февруари 2014/
За контакти: „Интепро Солюшънс", www.intepro-bg.com
За информация: Fabasoft, www.fabasoft.eu , www.egov-suite.com