null Fabasoft eGov-Suite - Практика със системата, част втора

Fabasoft eGov-Suite
Практика със системата, част II

Fabasoft eGov-Suite Статиите за информационната система за електронно управление на документи и отдалечена работа на австрийската компания Fabasoft, които публикувахме в нашето списание, предизвикаха значителен интерес сред нашите читатели. И това е съвсем нормално, като се имат предвид възможностите на системата и гъвкавостта, с която тя може да се разгърне за сравнително кратко време за целите на електронното управление и държавната администрация. Подобно решение ще спести и куп пари на държавата, респективно и на нас, данъкоплатците. Ето защо продължаваме с нашите практически статии, свързани с Fabasoft eGov-Suite.

Екипно пространство
В броя от април ви описахме основните елементи на уеб-базирания интерфейс и работната среда на eGov-Suite. Един от големите плюсове на системата обаче е възможността за удобна и гъвкава екипна работа. Множество потребители могат да работят едновременно по специфични задачи, като например изготвяне или актуализиране на официални документи. За тази цел, системата разполага със собствен специализиран инструмент — обектът „Екипно пространство". С негова помощ създавате динамична споделена работна среда, в която лесно може да се събере и конфигурира екип от потребители за всяка задача. Средата позволява и динамично да се променят членовете на вече съществуващ екип в зависимост от работните условия и изисквания. Всички членове на един екип имат достъп до общи информационни и комуникационни ресурси. В зависимост от нуждите събирате потребители и ресурси и оформяте едно или множество екипни пространства.

Ползи
Създавайки екипно пространство, отваряте работна среда за удобна съвместна работа и споделяне на ресурси (документи и инструменти за обработката им). Например можете да обсъждате документ или тема, да редактирате или създавате документи, да разменяте таблици с информация, презентации, графики и т. н.
Виждате всички участници в специализирана лента в дясната страна на екрана, включително техни кратки визитки и ниво на достъп до споделените в екипа ресурси.

Съвместна работа
Работата в екипното пространство напомня стандартната работа с компютърен десктоп. Потребителите (със съответните права) могат да копират, поставят и местят файлове с познатите операции, като дори използват разпространените клавишни комбинации (Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P), и да подреждат файловете в папки, както във файлов мениджър. Тук обаче всички дейности се извършват във вашия предпочитан браузър, като спокойно можете да използвате и мобилно устройство, т. е. имате достъп до информацията където и да се намирате, стига да имате връзка с Интернет.

Инструменти (команди)

Един от най-важните и често използваните работни инструменти в системата Fabasoft eGov-Suite е командата „търсене" (намиране и извикване). Чрез нея можете да търсите и вмъквате екипни пространства, папки, документи и всички останали обекти в системата. Тя може да се активира от всяко място в системата чрез извикване на контекстното меню (десен бутон на мишката) или натискане на съответния бутон в лентата с инструменти.
 

Ако искате да вмъкнете едно или няколко екипни пространства на вашето виртуално „бюро", трябва да изпълните следното:

  • Отидете в порталната страница „бюро".
  • Натиснете бутона „търсене" ("лупа").
  • За типа на обекта, който търсите, изберете „екипно пространство".
  • Въведете нужната подсказваща информация във филтъра за търсене (например име), което ще подпомогне бързото намиране на обекта и ще прецизира търсенето. (Можете да го оставите празен.)
  • Щракнете върху бутона „Продължи".
  • Ще видите списък с намерени резултати. Селектирайте резултата (или резултатите), който ви интересува, и щракнете върху „Продължи".

Обектът ще се вмъкне на желаното място.

Изпълнението на горите операции ще създаде връзка към дадено работно пространство на вашето „бюро". Можете да създадете неограничен брой такива връзки, както и да ги премахвате с команда „Премахване" когато пожелаете (контекстно меню или бутон в лентата с инструменти). Имайте предвид, че се изтрива само връзката, но не и обектът! Физическото изтриване на обект или файл става с команда „Изтриване", но тя е достъпна само за собственика на обекта.

Права за достъп до споделена екипна среда и ресурси
Правата за достъп на всеки участник се задават за цялото екипно пространство — за всички елементи, които то съдържа, а не за всяка отделна задача, файл или папка. Имайте предвид, че екипното пространство и неговите потребители могат да се променят динамично във времето и това може да доведе до по-трудна проследяемост на работата. В едно екипно пространство можете да зададете няколко нива на достъп:

  • потребители с възможност за управление на достъпа с пълни права, които могат да добавят участници, да разпределят права за достъп и да манипулират обекти в рамките на пространството;
  • потребители с права за редактиране и добавяне на файлове — без право на триене;
  • потребители само с право за четене, които могат само да преглеждат наличните обекти, но не могат да ги редактират, трият или създават.

Тук трябва да уточним, че участието на един потребител в екипно пространство не означава, че останалите потребители ще „виждат" неговото лично потребителско пространство. То си остава персонално и всеки може сам да го пренарежда според предпочитанията си. Тук се намира вашето „бюро", на което можете да подредите инструментите, които използвате най-често — например календар, адресна книга, предпочитани папки и т. н.

Както виждате, работа със системата не представлява някаква особена трудност и бързо можете да се научите да вършите всичко бързо и точно, като се възползвате от удобствата на съвместната работа и дистанционния достъп. В следващия материал ще продължим с често използваните функции за работа с документи и файлове в системата.

Георги Панев  /Personal Computer World-www.pcw.bg | юни 2014 - eGov-Suite-Практика със системата, част II/ - http://www.pcw.bg/index.php/issues/19-6/1583-fabasoft-egov-suite
За контакти: „Интепро Солюшънс", www.intepro-bg.com
За информация: Fabasoft, www.fabasoft.eu, www.egov-suite.com