Responsive Image


Fabasoft eGov-Suite - Практика със системата

Надяваме се, че си спомняте нашата статия за информационните системи за електронно управление на документи и отдалечена работа на австрийската компания Fabasoft, която публикувахме в броя на списанието за месец февруари. При нас споменът е още жив и става все по-ясен когато видим рекламата за електронното управление на държавната администрация по някой от българските ТВ канали.

Последния път ви обещахме поредица от практически материали за уникалното решение Fabasoft eGov-Suite, на което е базирано електронното правителство на Австрия, и сега спазваме това обещание. Четете по-надолу, заслужава си!


Влизане в системата
eGov-Suite е уеб-базирана платформа, така че ние получихме от „Интепро Солюшънс", българския партньор на разработчика, потребителско име и парола както и уеб-връзка, на която се намира работеща демонстрационна инсталация.

За осъществяване на връзка ви трябва само интернет-браузър и достъп до Интернет. Без никакви затруднения можете да използвате таблет или смартфон след инсталиране на мобилно приложение (както под Android, така и под iOS). За настолен компютър и лаптоп се препоръчва използването на браузъра Google Chrome, но работата с Mozilla Firefox, Internet Explorer и Opera също е възможна и безпроблемна.

Ние стартирахме Chrome под компютър с Debian (популярна дистрибуция на Linux), свързахме се с предоставения ни уеб-адрес и въведохме данните на нашия тестов профил. Появи се основният екран на системата или нашето лично работно пространство, наречено „Бюро" в унисон с административната насоченост на системата, което се състои от няколко елемента (вж. eкран 1).

Екран 1. Така изглежда личното работно пространство на PCW България

Веднага ще видите, че интерфейсът е преведен на български език (така че няма да създава проблеми на родните администратори). В процеса на първоначално инсталиране се създава администраторски профил, от който удобно се управлява цялата система.

Колегите от „Интепро Солюшънс" бяха така добри да създадат и настроят първоначално нашия профил (или нашето работно място) с посочените портални страници (всеки профил може да се настрои индивидуално).

Логично в горната част на екрана са изведени икони, които отвеждат към портални страници с основните работни функции за всеки отделен потребител — в случая, „Работен списък", „Задачи", „Календар", „Регистър", „Бюро", „Новости", „Акаунт". Можете да добавите и логото на вашата компанията. Тук се намира и вашата работна визитка — името ви заедно с ролите или длъжностите, които са ви определени (или възложени) — екран 2. На всеки потребител могат да бъдат възлагани множество различни роли (длъжности) в системата без правата и задълженията им да бъдат смесвани. Всеки потребител в системата може да работи само с една роля (длъжност) в даден момент. В нашия конкретен пример аз разполагам с 5 роли — ръководител, администратор за регистър преписки, архив, асистент и сътрудник (вж. екран 2), между които мога да превключвам във всеки един момент след щракване върху работната визитка в горния панел. Ясно е, че всяка една от ролите ми осигурява различни правомощия и нива на достъп до наличните ресурси в системата.Идентификация
В посочения пример ние се логнахме в системата само с потребителско име и парола. Fabasoft eGov-Suite обаче поддържа всички разпространени методи за идентификация и решения за проверка на валидността на потребителските профили, сред които са MS Active Directory, Novell eDirectory и всички LDAP-базирани решения.

Екран 2. От работната визитка можете да видите ролята, която изпълнявате в момента и да я смените с друга (ако във вашия профил са въведени повече роли/длъжности). Смяната на ролята става с избор и щракване с мишката.


Работната среда
Основен момент при първоначалното изграждане и настройка на системата е създаването на така наречената „ОРГАНИГРАМА" на организацията. Тя представлява йерархична дървовидна структура, която описва всички съществуващи звена в организацията — всички организационни групи. Органиграмата, заедно с ролите (длъжностите), правата за достъп, документопотоците в организацията, споделените работни ресурси, регистрите за преписки и мощните средства за търсене, формират общата „работната среда" на системата.


Екран 3. Порталната страница „Акаунт" дава достъп до няколко важни функции за настройка. Удивителната в случая показва, че има дейност очакваща вашето внимание

Първото нещо, което ни направи впечатление, след като „влязохме" за първи път на нашето „работно място", беше червената удивителна върху иконата „Акаунт".

Това означава, че има дейности, които изискват вашето внимание (екран 3). В случая системата ни показа, че съществува добавка за браузъра за отваряне и обработка на документи (осигурява директна обработка на документи, импортиране чрез изтегляне и пускане, интегриране на вашия клиент за електронна поща и синхронизиране на документи). До тези настройки се достига чрез отиване на „Акаунт" > „Уеб браузър статус" > „Подробности", където ще видите маркирани в червено позиции и връзки, описващи кратка процедура за инсталиране. Ние просто щракнахме върху връзката „Инсталирайте сега" и изтеглихме инсталационния пакет на добавката за Debian (folioplugin_i386.deb). После с командата

dpkg -i folioplugin_i386.deb

го инсталирахме с администраторски права, рестартирахме Chrome и отново влезнахме в системата. Удивителната беше изчезнала, което означава че можем да използваме всички функционални възможности на платформата (изисква се и поддръжка на Java скриптове). От „Акаунт" > „Активност на акаунт" > „Подробности" можете да видите информация за това кога сте посещавали системата.


Настройки на работната среда
Съвсем логично в „Акаунт" се намират основните потребителски настройки на работната среда. Сред тях са типичните опции за избор на език, местонахождение, размер на шрифта, абониране за новини, управление на календари и адресни книги и др.

Тук ще отворим една скоба за навигацията в системата. Трябва да използвате бутоните във вашата работна среда, които са обозначени съвсем ясно (например „Продължи", „Прекъсване" и т. н.). За връщане назад използвайте бутона „Продължи" и после някоя от порталните икони. Ако натиснете бутона на браузъра за връщане назад, ще се озовете в страницата, която сте посетили преди да влезете в eGov-Suite, или на началната страница на браузъра.

И накрая няколко думи за промяна на логото и снимката на потребителя. Просто трябва да щракнете с мишката върху логото или иконата в работната визитка и ще се появи прозорец за избор или качване на подходящо изображение (екран 6).

Екран 6. Избор на лого на работното място

Изход от работната среда

Имайте предвид, че икона или връзка за изход от системата липсва и това е направено съвсем умишлено. За да излезете от системата, просто трябва да затворите браузъра.

Финални думи
Възможностите на Fabasoft eGov-Suite са огромни, а ние успяхме да споменем само много малка част от тях. Важното е, че в следващите броеве продължаваме! Ще ви покажем как можете да създавате, теглите и качвате различни документи и как да използвате инструментите на системата за съвместна работа. Сега можем само да потвърдим нашите първоначални добри впечатления и да кажем, че със системата се работи лесно, приятно и бързо, въпреки че нашето работно място е разположено далече от мястото, където е инсталирана системата.

Георги Панев /Personal Computer World - www.pcw.bg | Aприл 2014/
За контакти: „Интепро Солюшънс", www.intepro-bg.com
За информация: Fabasoft, www.fabasoft.eu, www.egov-suite.com

Работещи решения за дистанционна екипна работа,
електронно управление на документи и съвременна държавна администрация

Ако си мислите, че отдалечената съвместна работа и „облачните" услуги са възникнали наскоро, то това вероятно се дължи на агресивната рекламна политика на някоя ИТ компания. На практика работата в собствена споделена уеб-базирана информационна система, в частност в собствен или нает облак, съществува от доста време и се използва от голям брой организации.

Австрийската компания Fabasoft е доказателство за описаното. Тя е водещ европейски разработчик на информационни системи за управление на документи и споделена работа и доставчик на „облачни" услуги както за обществения сектор, така и за частния в продължение на повече от 20 години. Компанията разработва надеждни софтуерни продукти за цялостно, ефективно и сигурно управление на електронни документи и организация на бизнеса. Продуктите им са разработвани и развивани, така че да работят безпроблемно в частни и държавни организации в продължение на много години.

Знаков пример за възможностите на Fabasoft е решението eGov-Suite, залегнало в основата на проекта за електронно правителство на Австрия (ELAK im Bund— федералната система на Австрия за управление на документи). eGov-Suite представлява съвременна уеб-базирана софтуерна система за електронно управление на файлове, документи и информационни потоци, деловодство, пълно управление на правата за достъп, гъвкаво търсене на корпоративно ниво, работа в екип и онлайн обслужване за държавната администрация. Системата отговаря напълно на общоевропейските стандарти и специфичните изисквания на държавите, в които е внедрена (използва се стандартът за пакетен обмен на документи EDIAKTII, както и стандартите ISO 15489, MoReq2, ELAK), и включва средства за мониторинг и отчетност. Системата е абсолютно независима от платформата и работи без никакви проблеми под Windows, Mac OS X и всякакви системи с отворен код (на практика ви трябва само браузър). Освен в Австрия, системата е въведена в различни държавни организации в Германия, Швейцария, Португалия, Русия, Великобритания и Словакия и е призната за водещ пример в областта на приложенията за електронно правителство.

eGov-Suite е изключително гъвкава и позволява отдалечена работа (удобство по отношение на времето и мястото на използване), което ускорява изпълнението на задачите. Освен това системата е подходяща за изпълнението на всякакъв вид задачи, чрез въвеждането на съответните стандарти и модули, и се скалира лесно, което я прави подходяща както за малки, така и за големи инсталации. Потребителят се нуждае от стандартно работно място с компютър и веднага ще може да се възползва от професионалните функции на тази система за управление на съдържание, като работи по начина, по който е свикнал. Същевременно ще може да поддържа връзка с колеги и външни експерти без нуждата от друго оборудване или софтуер, а различните визуални елементи могат да се персонализират според изискванията на потребителя. Всички обекти в системата се управляват напълно през целия им жизнен цикъл, в зависимост от изискванията и нивото на достъп. За гарантиране на автентичността на документите се поддържа подписването им със сертифицирани цифрови подписи.

Fabasoft MobileFabasoft Folio е друго софтуерно решение на компанията, предназначено за частни организации и представителите на различни видове бизнес. Тази система позволява въвеждане, управление и архивиране на документи и цялостно автоматизиране на работните процеси в една организация. Интересно е, че Folio е първият и единствен продукт, сертифициран по строгите спецификации на европейския стандарт MoReq2 за управление на електронни документи през 2009 г. (в момента действа MoReq 2010).

Като цяло продуктите на Fabasoft отговарят на всички известни стандарти за качество, сигурност и управление (ISO 27001:2013, ISO 20000, ISO 9001). Fabasoft Folio осигурява механизъм за лесно проследяване на историята на документите и управление на нивото на достъп на всеки отделен потребител. Системата е достъпна и напълно функционална през мобилни устройства с Android и iOS (смартфони, таблети) чрез отворени стандарти, като например HTTPS, WebDAV и CalDAV, което увеличава гъвкавостта и функционалността.

Налични са няколко версии на системата в зависимост от функционалността — Enterprise, Compliance, Governance. А за безпроблемна и сигурна екипна работа през Интернет се предлага и още една „облачна" възможност — Fabasoft Folio Cloud. Основният елемент на последната е „Екипното пространство" — обща работна стая за екипа, където може да се съхранява информация, а потребителите получават пълен или ограничен контрол над ресурсите. Налични са и мобилни приложения за увеличаване на функционалността.

Може би всичко описано дотук ви изглежда малко мъгливо и твърде теоретично. Ние също нямахме реална представа какво ни очаква, докато не видяхме демонстрация на Fabasoft eGov-Suite на живо, проведена от българския партньор на разработчика „Интепро Солюшънс". Системата работеше бързо и отзивчиво, интерфейсът е разбираем и преведен на български език, има интеграция с инсталирания на локалната система офис пакет (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice) и т. н. Останахме впечатлени (което обикновено ни се случва рядко).

След като се запознаете със системата и видите нейните възможности, няма начин да не се запитате защо българското електронно правителство се разработва толкова дълго и защо струва толкова много, защо работещите електронни услуги са толкова малко, защо липсва свързаност на различните администрации, при положение, че съществува подобна система, която е напълно функционална и която отговаря на всички европейски изисквания и действащи стандарти. Нашият логичен въпрос към отговорните за разработване на българското електронно правителство и електронни услуги е „нужно ли е да откриваме топлата вода, при положение че някой го е направил доста отдавна?". Да не говорим за финансовите икономии, които биха се постигнали от внедряването на подобна на Fabasoft eGov-Suite система.

Всичко описано дотук провокира нашия интерес, а надяваме се и вашия, и в следващите няколко броя на списанието ще се опитаме да представим Fabasoft eGov-Suite и работата с нея в няколко практически материала. Надяваме се да са полезни за вас, вашия бизнес и нашата администрация.

Георги Панев   /Personal Computer World - www.pcw.bg | Февруари 2014/
За контакти: „Интепро Солюшънс", www.intepro-bg.com
За информация: Fabasoft, www.fabasoft.eu , www.egov-suite.com

ИНТЕПРО партньор на Fabasoft за България

Решението eGov-Suite на Fabasoft оптимизира работата на публичната администрация

Ново решение за оптимизиране на бизнес процесите, управление на документи, съвместна работа и онлайн услуги, насочено предимно към публичната администрация, навлиза от у нас. Пакетът eGov на австрийския софтуерен разработчик Fabasoft вече се предлага у нас от системния интегратор Интепро Солюшънс, която е локализирала продукта на български език.

Kомпанията Fabasoft е пазарен лидер в публичния сектор в немскоговорящите страни и Словакия, като е внедрила своето решение eGov не само в родната Австрия, а и в редица администрации в Германия, Швейцария и Словакия, заяви Валтер Шил, главен изпълнителен директор на Fabasoft Австрия при посещението си у нас. В момента компанията разширява дейността си към държавите от региона, включително в България, Румъния, Албания и др. За плановете на компанията разговаряме с Валтер Шил и Кристоф Копецки, отговарящ за международните проекти във Fabasoft Австрия.

Разкажете по-подробно за сферата на дейност на Fabasoft и сферата на приложение на софтуерните ви продукти?
Валтер Шил: Fabasoft e създадена през 1988 г. и оттогава нашият фокус е върху управлението на документи в правителствения сектор. В момента компанията има около 200 служители, като над половината от тях се занимават с развой, а останалите са консултанти, специалисти по поддръжка на работещи вече инсталации, администрацията ни е много малка. Годишните ни приходи са в размер на 24 млн. евро.

Софтуерните продукти на Fabasoft улесняват ефективната и съвместима обработка на електронни документи и бизнес записи. Това включва функционални категории като управление на корпоративно съдържание, корпоративни търсачки, мониторинг, управление на информация и съответствие със законови норми. Тези функционалности се ползват или като инсталирани решения в центровете за данни на нашите клиенти, или като облачни услуги. Повечето ни клиенти са институции от обществения сектор на различни нива и държавни служби. В обществения сектор Fabasoft стана пазарен лидер в немскоговорящите страни и Словакия. В тези страни нашите доказани решения са в основата на различни успешни внедрявания на е-правителство.

Как успя Fabasoft да установи лидерска позиция в тези страни?
Валтер Шил: Ние произвеждаме и постоянно подобряваме нашите продукти вече над 20 г. През цялото време на своето съществуване Fabasoft постепенно повишаваше ролята си на тези пазари. В Австрия например ключовият проект бе изграждането на „ELAK im Bund", федералната система на Австрия за управление на документи, която дава възможност на повече от 12 000 потребители в държавната власт да работят с електронни документи все ден, без да има нужда да използват хартиени документи. Тази система, базирана на водещия продукт на Fabasoft eGov-Suite, е смятана за една от основните причини Австрия да е призната за номер 1 в Европа в областта на приложенията за е-правителство. Тя имаше и сериозен мултипликационен ефект и се превърна в модел за много подобни инсталации. Например в момента около две трети от всички федерални власти в Швейцария също ползват Fabasoft eGov-Suite.

Проблемът на съществуващите EDP решения е, че над 80% от разходите, свързани с тях, се дават за поддръжка, което означава, че само 20% от бюджета на организациите се дава за нови проекти и развитие на съществуващите. Предимствата на нашия продукт е, че е базиран на стандартизираните на процесите в немскоговорящите страни, на начина, по който тези процеси работят. От нашите наблюдения и на други пазари, например в Русия, установяваме, че структурата на процесите е почти същата.

Променя ли обаче решението бизнес процесите в държавната администрация, част от оптимизиране на работата й не включва ли промяна и на неефективни процеси?
Оптимизирането е факт, но има една съществена разлика между частна компания и публичната администрация, защото там хората често не искат нищо да се променя, така че внедряването е много по-трудно. Освен това в частна компания един лесен измерител на успеха са приходите. Ако след промяната на бизнес процесите те спадат, значи нещо е сбъркано. В държавната администрация такъв измерител няма. Затова електронизирането на дадена механична дейност автоматизира процеса, но ако радикално промениш процесите, администрацията просто ще спре да работи. Има един лош пример от Германия, където в един от градовете (мисля че беше Бохум), университетски професор стана ИТ директор на града. Той реши да промени администрацията на града така, че тя да заработи като компания. Беше внедрен продукт на SAP, нищо друго не трябваше да се ползва. 3 години по-късно градът обяви банкрут, а голяма част от информацията бе загубена.

Как реагира Fabasoft на новите ИТ тенденции като мобилна работа или облачни услуги?
Валтер Шил: Ние отделяме голямо внимание на актуалните тенденции в индустрията и се опитваме да ги интегрираме в нашите софтуерни продукти, така че да повишим тяхната полезност и функционалност. Сред водещите тенденции са мобилност, социални медии, сътрудничество, прозрачност и отворен формат на данните, които вече са част от важните функционалности на нашите софтуерни продукти.

Кои са ключовите компоненти за работа на подобни системи?
Валтер Шил: Ако разгледаме едно решение за е-администрация, то включва част back office, т.е. организация на работата на самата администрация, и част front office, чрез която администрацията общува с гражданите и бизнеса. Нашата компания е съсредоточена върху т.нар. back office, макар че имаме редица реализации и в областта на front office приложенията. Първо обаче трябва да изградени електронните процеси вътре в администрацията и тогава да последват е-услугите към външните потребители. Именно на тази тема говорихме с представители на българското правителство. Всеки се опитва да прехвърли фокуса върху гражданите, но никой не знае кои процеси са най-важни за гражданите. А важни процеси са онези, които се осъществяват по няколко милиона пъти в годината. Ако направим аналогия с електронно банкиране, банките знаят много точно какви услуги от тяхното е-портфолио се ползват от клиентите, администрацията обаче все още не е на този етап. Така че за постигане на по-голяма ефективност държавната администрация трябва да електронизира първо процесите на обмен между самите администрации, както и на общуването на администрацията с компаниите, например подаването на данъчните декларации всеки месец. Това са милиони процедури годишно, за които е добре да се ползва е-подпис.

На базата на нашия експертен опит, придобит с дългогодишната ни работа, сме определили референтна архитектура, която ни позволява да мащабираме системата много гъвкаво и съобразно специфичните изисквания на клиента. Благодарение на този подход можем да мащабираме система за ползване от над 100 хиляди потребители. Освен това предлагаме различни нива на обслужване по отношение на отказоустойчивост и време за реакция в зависимост от изискванията на дадения клиент.

Споменахте „ELAK im Bund", може ли да дадете повече подробности за този проект?
Валтер Шил: Проектът „ELAK im Bund" се смята за европейския демонстрационен проект за внедряване на стратегия за е-правителство. Федералните министерства в Австрия създават, управляват и редактират своите документи само по електронен път още от 2004 г. Като софтуерен доставчик Fabasoft отговаря за обновяването на продукта и неговото адаптиране, включително за локализиране на продукта при внедряване в други страни. Благодарение на реализацията на ELAK австрийската федерална администрация успя да подобри значително обслужването. На практика системата е подобри съществено и междуведомствената обработка на файлове и документи, намали времето за обработка с 10 до 15 на сто, гарантирайки в същото време достъпност на определено ниво на услугите в режим 24х7.

Какви са амбициите ви за българския пазар?
Кристоф Копецки: Ние се интересуваме от навлизане на българския пазар и смятаме това да стане чрез местен партньор. Избрали сме за тази цел Интепро Солюшънс, която вече реализира българска версия на водещия ни продукт eGov-Suite. Предприехме същия подход в Словакия пред няколко години, където наш партньор е DWC, и това се доказа като успешна стратегия.

Имате ли информация относно състоянието на приложенията за е-правителство в България?
Кристоф Копецки:Все още се опитваме да придобием по-добра представа за актуалната ситуация в областта на приложенията за е-правителство в България. Наясно сме обаче с изключително близкото сътрудничество между България и Австрия в тази област. Наскоро българска бизнес делегация от много високо ниво, водена от българския президент, посети Виена. Централна тема по време на разговорите бе засилване на приложенията за е-правителство в България чрез използване на предимствата на австрийската технология и ноу-хау в областта. Подписан бе и Меморандум за разбирателство между България и Австрия за сътрудничество в областта на електронното правителство. "ELAK im Bund", който има много добра репутация като успешна европейска практика, може да бъде един от моделите, който България да има предвид.

COMPUTERWORLD - http://computerworld.bg | 2012, бр. 44, 23 ноември
http://computerworld.bg/42108_reshenieto_egov_suite_na_fabasoft_optimizira_rabotata_na_publichnata_administraciya

— 7 Елементи на страница
Показване на 22 - 25 от 25 резултата.